Kontakt: 021/466682    Korisnički servis: 062/725465

Preporučujemo i prodajemo fiskalne kase nove i polovne, koje su se u praksi pokazale sa najmanjim procentom reklamacija veoma pouzdane. Zbog toga, u našoj ponudi su isključivo savremeni modeli fiskalnih kasa, sa detaljno testiranim softverom, koje se mogu prilagoditi najavljenim izmenama ZAKONA O FISKALNIM KASAMA.

Uz svaku fiskalnu kasu korisnik dobija besplatan program za kasu, za lakše podešavanje i modifikovanje baze proizvoda ili usluga. Kod nas se vrši obuka za rad na fiskalnoj kasi koja obuhvata upoznavalnje sa karakteristikama fiskalnog uređaja, formiranje baze artikala, promenu cena, izdavanje fiskalnih isečaka, razni načini plaćanja ili storiniranja, izada potrebnih izveštaja npr dnevni ili periodični, vođenje knige dnevnih izveštaja EDI...

Podrška se sastoji, na početku, od uvođenja kokisnika u neophodnu dokumentaciju i zakonske obaveze, a kasnije u rešavanju svih prepreka u radu, što je obaveza nas kao ovlašćenog servisa.

Proizvođač:
Izaberi proizvođača
Rezultati 1 - 8 od 8

Fiskalne kase

Fiskalna kasa GALEB GP-100

Prodajna cena: 20148,00 Дин.

Detalji o proizvodu

Fiskalna kasa GENEKO SUPERCASH-S

Fiskalna kasa-printer Suprecash...

Prodajna cena: 22900,00 Дин.

Detalji o proizvodu

Fiskalna kasa HCP Best

Fiskalna kasa-printer HCP...

Prodajna cena: 35900,00 Дин.

Detalji o proizvodu

Fiskalna kasa HCP Best LC

Prodajna cena: 20100,00 Дин.

Detalji o proizvodu

Fiskalna kasa HCP ULTIMA

Fiskalna kasa HCP ULTIMA

Prodajna cena: 27480,00 Дин.

Detalji o proizvodu

Fiskalna kasa INT Raster DP-25

Fiskalna kasa-printer INT Raster...

Prodajna cena: 19320,00 Дин.

Detalji o proizvodu

Fiskalna kasa INT Raster DP-35

Fiskalna kasa-printer INT Raster...

Prodajna cena: 28680,00 Дин.

Detalji o proizvodu

Fiskalna kasa SuperCash Economic

Fiskalna kasa SuperCash Economic

Prodajna cena: 18900,00 Дин.

Detalji o proizvodu

ŠTA JE FISKALNA KASA?
Fiskalna kasa je registar kasa sa fiskalnom memorijom namenjena  za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge (dakle, prometa), unetih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopštavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci fiskalne kase, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase i formiranje i štampanje fiskalnih dokumenata.
ŠTA JE FISKALIZACIJA, FISKALNI DOKUMENT, OBAVEZE EVIDENTIRANJA, DNEVNI IZVEŠTAJ ?

Uopšteno rečeno fiskalizacija je stavljane fiskalne kase u upotrebu.Pre početka evidentiranja prometa preko fiskalne kase, vrši se fiskalizacija fiskalne kase. Zahtev za fiskalizaciju obveznik je dužan podneti Poreskoj upravi, preko ovlašćenog servisa. Servisiranje i popravku fiskalne kase, kao i obuku  i tehničku podršku u radu obavlja ovlašćeni servis . Svaki fiskalni dokument obavezno sadrži fiskalni logo, koji se sastoji od četiri ocila razdvojenih krstom ispisanih u kvadratu dimenzija ne manjih od 5 mm x 5 mm i ne većih od 7 mm x 7 mm.

Obavezno je evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa dobara na malo, odnosno svake pojedinačno izvršene usluge fizičkim licima, preko elektronske registar kase sa fiskalnom memorijom.  Odnosno, lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Takođe obaveza postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknada za pruženu uslugu snosi pravno lice, odnosno preduzetnik.

Obveznik je dužan da za svako vršenje prometa na malo i za svaku izvršenu usugu, odštampa i izda fiskalni isečak fiskalne kase, bez obzira da li korisnik to traži ili ne. Kupac ili korisnik usluga je dužan da fiskalni račun sačuva u krugu od 20 metara po izlasku iz objekta.

Obveznik je dužan da vodi knjigu dnevnih izveštaja za svaku kasu, bez obzira da li je bilo prometa. Obveznik je dužan da odštampane dnevne izveštaje  evidentira i odloži u knjigu dnevnih izveštaja hronološkim redom. Knjiga se čuva tri godine.

Fiskalne kase moraju imati GPRS terminal za daljinsko očitavanje svih dnevnih izveštaja iz fiskalne kase za zadati period.
Dužnost je da se jednom godišnje izvrši SERVIS SA TEHNIČKIM PREGLEDOM FISKALNE KASE.

O firmi RALINK?

Ako se pitate gde kupiti fiskalnu kasu, mi Vam nudimo sledeće argumente

- Imamo u ponudi sve najbolje i najsavremenije fiskalne kase i prateće uređaje
- pomažemo Vam da izaberete opremu prilagođenu Vašim potrebama i planovima
- pružamo Vam obuku za rad i tehničku podršku u svakodnevnom radu
- vršimo servis u garanciji i vangarantnom periodu
- kada nas pozovete, javljamo se na telefone i rešavamo Vaše probleme

Glavne oblasti u kojima pružamo usluge prodaje, servisa i podrške u radu su:

-fiskalne kase, fiskalni štampači i ostala oprema za poslovanje
-servis računara
-programi za maloprodaje, ugostiteljstvo i knjigovodstveni programi

Potvrda dobrom radu je stalno povećanje naših zadovoljnih korisnika i partnera.

 

Fiskalne kase

 

  fiskalne kase galeb b fiskalne kase geneko b  fiskalne kase hcp b  fiskalne kase int raser b