:

 

e-Fiskalizacija-proces

Poštovani postojeći i budući partneri,e-Fiskalizacija

e-Fiskalizacija redosled:

    1. Registracija poslovnih jedinica/prostorija

Od 1. oktobra 2021. godine obveznik fiskalizacije na portalu Poreske uprave ePorezi popunjava prijavu svojih poslovnih jedinica/prodajnih objekata.

Autorizovane osobe obveznika fiskalizacije se prijavljuju na portal ePorezi pomoću kvalifikovanog sertifikata.

Na internet portalu ePorezi bira se PGJO – Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije.

Na internet stranici PU objavljeno je Korisničko uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem.

Za svaku uspešno podnetu PGJO prijavu obveznici fiskalizacije u sekciji „Poresko sanduče“ dobijaju Obaveštenje o generisanoj jedinstvenoj oznaci poslovnih prostora i poslovnih prostorija.

    1. Subvencija

Obveznik podnosi Poreskoj upravi Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala ePorezi, počev od 15. oktobra 2021. godine i zaključno sa 31. januarom 2022. godine, a nakon što mu PU dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora/prostorije

Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu izjavu za dodelu finansijske podrške za vreme trajanja Javnog poziva.

Izjava o zainteresovanosti za finansijsku podršku sadrži: naziv obveznika fiskalizacije, PIB, broj poslovnih prostora/prostorija u kojima će koristiti EFU, broj aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase (IBFM), naziv banke, odnosno Uprave za trezor za one obuhvaćene Spiskom korisnika javnih sredstava i broj poslovnog računa.

od 15. oktobra 2021. godine, zaključno sa 28. februarom 2022. godine, Poreska uprava proverava ispunjenost uslova za dodelu finansijske podrške i utvrđuje visinu iznosa finansijske podrške.

Pravo na finansijsku podršku iz ovog programa obveznik fiskalizacije može da ostvari samo po osnovu poslovnih prostora i poslovnih prostorija za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije.

    1. Odabir i nabavka fiskalne kase u skladu sa potrebama korisnika.

Mi imamo zaključene ugovore sa dosadašnjim, kao  i sa novim proizvođačima fiskalnih kasa, tako da vam možemo ponudti najbolja rešenja na tržištu.

    1. Upit za bezbednosni element

 

Preko eFiskalizacije, autorizovane osobe traže izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor koji su prijavili. Autorizovana osoba takođe može da naznači ime, prezime i broj lične karte ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje bezbednosnih elemenata.

Bezbednosni elementi u vidu pametne kartice (hardverski element) se personalizuju i autorizovana osoba dobija obaveštenje o izrađenom bezbednosnom elementu koji će biti na raspolaganju za preuzimanje na šalteru „Vaš poreznik“ u nadležnoj filijali Poreske uprave. Ukoliko je bezbednosni element u vidu fajla (softverski element), on se automatski šalje u poresko sanduče gde će obveznik imati instrukcije za njegovo preuzimanje.

Fiskalna kasa je registar kasa sa fiskalnom memorijom namenjena za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge ( prometa). Registar unetih podataka u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopštavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga. Istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci fiskalne kase, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase i formiranje i štampanje fiskalnih dokumenata.

Preporučujemo i prodajemo nove i polovne kase,koje su se u praksi pokazale sa najmanjim procentom reklamacija veoma pouzdane. U nasoj ponudi su isključivo savremeni modeli fiskalnih kasa. Uz svaku fiskalnu kasu korisnik dobija besplatan program za kasu, za lakse podešavanje i modifikovanje baze proizvoda ili usluga. Druga mogućnost je da mi za Vas uradimo unos artikala u kasu.

Kod nas se vrši obuka za rad na fiskalnoj kasi koja obuhvata:

Podrška se sastoji:

Nazovite da proverite koje je najbolje rešenje za vas. Naš cilj je da budemo najbolja moguća podrška vašem poslovanju e-Fiskalizacija.

Zapratite naše Facebook i Instagram naloge.

POVRATAK NA POČETNU                                                                                                                                                                                                                                                             Nazad