:

ralink logo WEBINAR

Webinar-izrada avansnih računa

Dragi korisnici,

Za vas smo pripremili Webinar na kom ćemo vam pokazati postupak izrade avansnih računa na Teron softveru. Webinaru mogu pristupiti svi zainteresovani, kako Ralink komitenti tako i ostali. Webinar se deli u tri paketa: BASIC, STANDARD I PREMIUM.

BASIC paket sastoji se od video snimka u kome su objašnjeni postupci izrade avansnih računa uz pomoć simulacije i u isto vreme objašnjenje svakog postupka. Pored video snimka dobijate pisano uputstvo za sve što se radilo na Webinaru. Nakon prijave na Webinar dobijate link sa pristupom video materijalu.

STANDARD paket podrazumeva grupnu obuku na platformi Zoom.
U toku Webinara zajedno prolazimo kroz izradu avansnih računa sa svim mogućnostima. Nakon završetka Webinara imate priliku da postavite pitanja u vezi tehničkih mogućnosti uređaja pri izradi avansa. Nakon prijave na Webinar, šaljemo Vam termine koji su dostupni, a vi birate koji dan i koje vreme vam najviše odgovara. Takođe kao i u Basic paketu, dobijate pisano uputstvo za sve što se radilo na Weibnaru, kao i snimljen webinar kako bi se mogli podsetiti postupaka izrade računa.

PREMIUM paket baziran je na Individualnoj obuci na Zoom platformi.
U zavisnosti od dogovora na Webinaru ćemo vam pokazati sve postupke izrada ili ukoliko želite baziraćemo se na realne situacije, ili na primere koji su vama najviše potrebni.
Nakon završetka „obuke“ imate dodatno vreme za postavljanje pitanja, rešavanja nedoumica i konsulatacije u vezi tehničkog dela.

Prijava se vrši dostavljanjem sledećih podataka:

        -Naziv firme

         -Pib

         -Validna mejl adresa

         -Kontakt telefon

         -Naziv odabranog paketa

         Podatke dostavljate na:

         Email: ralinkns1@gmail.com

         Putem društvenih mreža Instagram i Facebook

         Pozivom na broj: 021466682

POVRATAK NA POČETNU                                                                                                                                                                                                                                                             Nazad

Ralink Logo

         AŽURIRANJA TERON SOFTVERA

29.06.2023.

Teron ESIR:

11.05.2023.

Teron ESIR:

06.04.2023.

Teron ESIR:
 • Prvi korisnik ima administratorske privilegije, dok se ostalim korisnicima dodeljuju specifična ovlašćenja. Detaljno definisanje prava pristupa: administrator ima potpuni pristup, dok se narednim korisnicima specificiraju posebna ovlašćenja. Podešavanje prava pristupa se realizuje u okviru opcije “Podešavanja / Prodavac / Promeni” a potom pritiskom na ikonicu u obliku katanca. Ova funkcionalnost zahteva Teron Plus licencu.
 • Kada se artikl doda na račun, lista se automatski pomera na dole tako da je uvek vidljivo koji artikl je dodat
 • U podešavanjima je moguće uključiti opciju da se kasir automatski odjavi nakon fiskalizacije i štampanja računa (Podešavanja / Osnovna podešavanja / Automatska odjava nakon unetog računa).
 • U podešavanjima je moguće isključiti obavezan duži pritisak na opciju “Štampa” za pokretanje fiskalizacije (Podešavanja / Osnovna podešavanja / Duži pritisak ya štampu računa)
 • Mogućnost snimanja izveštaja u file na PC-u u XLSX formatu: na svim izveštajima postoji ikonica u obliku diskete pritiskom na koju se izveštaj snima u file na računaru
 • Unapređenje rada sa tastaturom na PC-u: pritiskom na enter na poslednjem polju za unos količine se artikl automatski dodaje na račun, pritiskom na F10 se pokreće proces fiskalizacije i štampanja računa.
 • Ispravljeni problemi u očitavanju barkod-a putem kamere
 • Ispravljen problem u unosu količine kada se obriše sadržaj polja a u podešavanjima je onemogućeno unošenje decimala

02.03.2023.

Teron ESIR sa podrškom za Engleski jezik i automatski prenos stanja magacina: Teron ESIR pruža podršku za Engleski jezik u svojoj aplikaciji, a automatski prenosi stanje magacina na server. Ova funkcionalnost omogućava korisnicima laku i efikasnu administraciju zaliha.
Pretraga baza pravnih lica i optimizacija E-Faktura u Teron Plus: U okviru Teron Plus, korisnici sada imaju mogućnost pretrage lokalne baze komitenata i baze kompanija (SEF i NBS). Novi izveštaji, poput “Otvoreni avansni računi” i “Zatvoreni avansni računi”, omogućavaju detaljan uvid u grupisane račune. Takođe, E-Fakture su optimizovane za rad sa dokumentima velikih veličina.
Dodatna poboljšanja i upozorenja: Dodatne funkcionalnosti uključuju automatsko preuzimanje Matičnog Broja kompanije iz baze kompanija u opciji za podešavanje podataka za E-Faktura. ESIR pruža upozorenje ukoliko uređaj nije preneo račune na server PURS-a u zadnjih 5 ili više dana. Takođe, korisnici se prilikom prvog pokretanja aplikacije upozoravaju na uslove korišćenja. Mogućnost prenosa računa na server može se podešavati prema želji korisnika. Ove promene doprinose unapređenoj stabilnosti sistema Teron ESIR.

09.02.2023.

Teron ESIR:
 • E-Faktura – mogućnost prilaganja tri dodatna pdf dokumenta uz svaku fakturu kao i pregleda priloženih dokumenata na fakturama (Teron Plus licenca)
 • E-Faktura – u skladu sa izmenama na SEF-u ukinuta je opcija poništavanja faktura a umesto nje omogućeno storniranje faktura (Teron Plus licenca)
 • E-Faktura – u skladu sa izmenama na SEF-u moguće je naknadno prihvatiti prethodno odbijenu fakturu (Teron Plus licenca)
 • E-Faktura – prilikom prihvatanja faktura više nije obavezno da se unese komentar (Teron Plus licenca)
 • E-Faktura – prilikom unosa artikla na račun se odmah pojavljuje upozorenje ukoliko artikl nema definisanu poresku kategoriju (Teron Plus licenca)
 • Izveštaj sa svim računima (Transakcije) na kraju ima dodatu i kolonu sa nazivom kasira
 • Podržan Ciontek CS20/CS30 uređaj
 • Unapređena stabilnost

POVRATAK NA POČETNU                                                                                                                                                                                                                                                             Nazad

 

Ralink Logo

Kako do fiskalne kase?

U današnje vreme, kada je poslovanje sve složenije, važno je pronaći adekvatna rešenja koja će olakšati poslovanje i učiniti ga efikasnijim. Sigurno vam je poznato da su fiskalni uređaji neophodni deo opreme koju morate imati u svom poslovnom prostoru. Međutim, izbor pravog fiskalnog uređaja može biti pravi izazov, posebno kada se uzmu u obzir različite vrste delatnosti i njihove specifičnosti. Zbog toga se postavlja pitanje kako do fiskalne kase. U našoj ponudi, možete pronaći veliki izbor uređaja za sve vrste delatnosti. Bilo da se radi o trgovini, ugostiteljstvu turizmu ili bilo kojoj drugoj delatnosti Ralink ima rešenje. Naša ponuda obuhvata fiskalne kase, POS sisteme kao i prateću opremu poput bar kod čitača, fiskalne štampače, čitače bezbednosnog elementa i druge uređaje koji će zadovoljiti sve vaše potrebe u poslovanju. Nakon što odaberete odgovarajući uređaj iz naše ponude, mi ćemo se pobrinuti za ostale korake.

5 KORAKA DO FISKALNE KASE

Uz našu pomoć, izbor i instalacija fiskalnog uređaja postaje jednostavna i brza procedura. Naši stručnjaci su uvek spremni da pruže podršku i savete, kako bi vaše poslovanje bilo efikasno i uspešno. Sve što je potrebno da uradite jeste da nas posetite na adresi Todora Toze Jovanovića 4a ili da pogledate našu ponudu na sajtu ralink.rs i izaberete uređaj koji najbolje odgovara vašim poslovnim potrebama. Mi ćemo se pobrinuti za sve ostalo.

POVRATAK NA POČETNU                                                                                                                                                                                                                                                             Nazad

Ralink Logo

Naplata avansa

 

 

NAPLATA AVANSA PRE PRIMENE SISTEMA EFISKALIZACIJE

Evidentiranje konačnog prometa (račun Promet – Prodaja), za koji je naplaćen avans pre primene sistema eFiskalizacije vrši se na sledeći način (primer):

Pre eFiskalizacije primljena su dva avansa za promet koji se oporezuje po poreskoj stopi od 20%.
Po osnovu primljenih avansa sačinjena su dva dokumenta:

1.Dokument o primljenom avansu broj 2, sačinjen 25.2.2022. godine na iznos 10.000;
2.Dokument o primljenom avansu broj 17, sačinjen 25.3.2022. godine na iznos 20.000;

Dana 5.04.2022. godine obveznik je otpočeo evidentiranje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Dana 20.05.2022. godine izvršen je promet po osnovu kojeg se izdaje:
3.Avans-Refundacija PFR broj VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 255, PFR vreme 20.05.2022. godine na iznos 30.000 po stopi Đ. Referentni broj: XXXXXXXX-XXXXXXXX-17, Referentno vreme 25.03.2022. godine. Referenca XXXXXXXX-XXXXXXXX-17 odnosi se na poslednji avans primljen pre prelaska obveznika na sistem eFiskalizacije;
4.Promet-Prodaja PFR broj VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 256, PFR vreme 20.05.2022. godine iznos 30.000 po stopi Đ. Referentni broj: VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 255, Referentno vreme 20.05.2022. godine – plaćeno avansno 30.000 po stopi Đ, za uplatu 0. U polju za reklamu obveznik unosi referentni broj i datum izdavanja poslednjeg dokumenta o primljenom avansu (XXXXXXXX-XXXXXXXX-17 25.3.2022.).

NAPLATA AVANSA PRE, I U TOKU PRIMENE SISTEMA EFISKALIZACIJE

Evidentiranje konačnog prometa (račun Promet Prodaja), za koji je naplaćen avans pre primene sistema eFiskalizacije i avans posle fiskalizacije, potrebno je uraditi na sledeći način (primer):

Pre fiskalizacije primljena su dva avansa za promet koji se oporezuje po poreskoj stopi od 20%. Po osnovu primljenih avansa sačinjena su dva dokumenta:
1.Dokument o primljenom avansu broj 2, sačinjen 25.2.2022. godine na iznos 10.000;
2.Dokument o primljenom avansu broj 17, sačinjen 25.3.2022 godine na iznos 20.000;

Dana 5.04.2022. godine obveznik je otpočeo evidentiranje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja i posle toga izdaje dva avansna računa za isti promet:
1.Avans-Prodaja PFR broj VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 25, PFR vreme 25.04.2022. godine na iznos 15.000 po stopi Đ. Referentni broj: XXXXXXXX-XXXXXXXX-17, Referentno vreme 25.03.2022. godine. Referenca XXXXXXXX-XXXXXXXX-17 odnosi se na poslednji avans primljen pre prelaska obveznika na sistem eFiskalizacije;
2.Avans-Prodaja PFR broj VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 62, PFR vreme 05.05.2022. godine na iznos 10.000 po stopi Đ. Referentni broj: VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 25, Referentno vreme 25.04.2022. godine.

Dana 20.05.2022. godine izvršen je promet po osnovu kojeg se izdaje:

3.Avans-Refundacija PFR broj VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 97, PFR vreme 20.05.2022. godine unosi se iznos 55.000 po stopi Đ (što predstavlja zbir svih avansa primljenih i pre i posle eFiskalizacije koji se u tom momentu zatvara). Referentni broj: VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 62, Referentno vreme 05.05.2022. godine;
4.Promet-Prodaja PFR broj VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 98, PFR vreme 20.05.2022. godine iznos 60.000 po stopi Đ. Referentni broj: VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 97, Referentno vreme 20.05.2022. godine – plaćeno avansno 55.000 po stopi Đ, za uplatu 5.000 po stopi Đ.

U polju za reklamu obveznik unosi referentni broj i datum izdavanja poslednjeg fiskalnog računa Avans-Prodaja ( VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 62 05.05.2022.)

U SISTEMU EFISKALIZACIJE

Link sa kog su preuzete informacije: https://tap.sandbox.suf.purs.gov.rs/Help/view/1601869521/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5/sr-Cyrl-RS

09.02.2023.

Uputstvo – Kucanja avansnih računa

POVRATAK NA POČETNU                                                                                                                                                                                                                                                             Nazad

Ralink Logo

NOVE FUNKCIONALNOSTI U TERON SOFTVERU I FISKALNIM KASAMA

Poštovani partneri,
U decembru je u planu realizacija četiri nove značajne funkcionalnosti u teron softveru i fiskalnih kasa Teron.
Svi naši korisnici će imati mogućnost da aktiviraju ove dodatne mogućnosti uz minimalnu nadoknadu ili da ostanu na sadašnjem paketu usluga.

U nastavku je spisak i detaljniji opis funkcionalnosti:

1. E-Faktura

Najznačajnija nova mogućnost su eFakture, koje postaju zakonska obaveza od 01.01.2023., odnosno slanje i prijem efaktura (kao što su fakture od javno komunalnih preduzeća, elektroprivrede…) kao i odobravanje i vođenje evidencije. Dakle sve to ćete moći raditi bez da se logujete na portal Poreske uprave SEF.

Teron softver i fiskalne kase bi imali mogućnost da se račun unese na isti način kao i za potrebe fiskalizacije, ali da se pošalje na SEF (sistem za elektronske fakture). Korisnik unosi stavke računa. Pored toga, ima opciju dodavanja podataka sa SEF-a koji nisu u fiskalizaciji (npr. matični broj, broj fakture). Teron ESIR pravi i šalje fakture. Takođe, pregleda, prihvata i odbija dolazne i odlazne fakture.

2.Lager lista

Mnogim korisnicima koji rade sa robom biće veoma značajna nova mogućnost vođenja stanja artikala odnosno lager lista. Dakle da uvek imate uvid u trenutno stanje robe u radnji.

Teron softver i fiskalne kase bi imali mogućnost da se popiše stanje robe (artikala) i prilikom prodaje bi se količina oduzimala sa stanja, a prilikom refundacije količina vraćala na stanje. U svakom momentu bi bilo moguće napraviti izveštaj po artiklima sa trenutnim stanjem kao i ažuriranje stanja za pojedinačne artikle.

3.Prenos transakcija na Teron Portal

Do sada je bilo moguće sa udaljene lokacije dodavati artikle i menjati cene, a od sada imate mogućnost i praćenja prometa od kuće ili sa bilo koje udaljene lokacije.

Korisnik bi bio u mogućnosti da aktivira opciju da se svi računi prenose na Teron Portal i na portalu bi korisnik mogao u realnom vremenu da ima uvid u sve račune. U slučaju da uređaj privremeno nema pristup internetu Teron ESIR bi pratio koji računi su poslati i čuvao ih sve dok ih uspešno ne pošalje na portal. Ova funkcionalnost korisna je za praćenje rada objekata. Nije potrebno pozivati radnike za izveštaje o transakcijama.

4.Više paralelnih računa (otvoreni računi)

Nova mogućnost za ugostitelje, ali i za ostale delatnosti kojima je potrebno da u isto vreme može biti otvoreno više računa.

Teron softver i fiskalne kase mogli bi raditi s više otvorenih računa. Korisnik bi se mogao prebacivati između njih, dodavati stavke, zatvarati i fiskalizovati pojedine račune. Ova funkcionalnost može biti korisna u kafićima, restoranima i sličnim mestima s više otvorenih računa. Pogodna je i kada je potrebno duže vreme unositi stavke na račun.

5. Podrška za platne terminale sa AssecoPos/Payten aplikacijom.

U okviru ove sekcije se mogu podesiti  parametri vezani za platni terminal. Ako je unet iznos u polje “Kartica” u tipovima plaćanja, sistem će prvo poslati taj iznos na platni terminal radi naplate. Tek nakon uspešne naplate će nastaviti s fiskalizacijom i štampanjem računa.

Sve navedene opcije dobijate u Teron Plus paketu.
Teron Plus paket sastoji se od Osnovnog paketa + navedenih dodatih funkcija.
Osnovni paket ostaje sa istom cenom kao i do sada 6e+ PDV na mesečnom nivou, a Teron Plus iznosi 10e + PDV.

Ukoliko ste zainteresovani za pretplatu na nove funkcije, kontaktirajte nas!

noveFunkcionalnosti

noveFunkcionalnosti

POVRATAK NA POČETNU                                                                                                                                                                                                                                                             Nazad

 

ralink logo

Izdavanje avansnih računa, refundacija i konačnog računa

Webinar

Izdavanje avansnih računa predstavlja problem sve većem broju firmi

Pitanja koja često dobijamo su:
Kako da prokucam avansni račun?
Kako da prokucam avansni račun koji se desio pre fiskalizacije?
Kucali smo avansni račun posle prvog maja, a sad treba da unesemo avans koji se desio pre fiskalizacije, kako to da uradimo?

Na sva ta pitanja imamo odgovor, a kompanija Teron se potrudila da olakša tehnički deo izrade avansnih računa, od prvog avansa pa sve do konačnog računa.

Na video uputstvu prikazan je postupak:

-Izrada avansnih računa u slučaju naplate avansa u sistemu eFiskalizacije

-Izrada avansnih računa u slučaju naplate avansa pre primene sistema eFiskalizacije

-Izdavanje avansnih računa u slučaju naplate avansa pre i avansa u toku primene sistema eFiskalizacije

-Refundacija avansnih računa

-Izrada konačnog računa

Na obukama koje održavamo u prostorijama naše firme ili putem video poziva, prolazimo kroz iste stavke kao na video snimku ili na Vaš zahtev radimo na konkretnim primerima sa kojima se susreće Vaša firma. Potrebno je samo da pripremite informacije koje je potrebno prokucati na avansnom računu, a mi ćemo Vam pomoći oko tehničkog dela izrade avansnih računa, refundacije istih i izrade konačnog računa.

Prijavite se

  Više infomacija možete dobiti na:
  Kontakt telefon: 063594711, 062725465 i 021466682
  Email: ralinkns1@gmail.com
  Lokaciji: Todora Toze Jovanovića 4a, Novi sad
  Društvenim mrežama Instagram i Facebook

  POVRATAK NA POČETNU                                                                                                                                                                                                                                                             Nazad

   

  RRalink Logo

  KAKO DA URADITE IZVEŠTAJE NA TERON TPS900 FISKALNOJ KASI?

  ZA IZRADU IZVEŠTAJA BIRAMO FUNKCIJU 3.BLAGAJNA

  -ZA NULIRANJE DANA BIRAMO OPCIJU “PRESEK STANJA” . PO PRITISKU NA “PRESEK STANJA” DOBIJAMO VIZUELNU PREZENTACIJU SAMOG IZVEŠTAJA KOJI MOŽEMO DA ODŠTAMPAMO PRITISKOM NA SIMBOL ŠTAMPAČA. NAKON ŠTAMPANJA PRESEKA STANJA, KASA NAM NUDI DA RESETUJEMO PROMET ŠTO RADIMO PRITISKOM NA OPCIJU “POTVRDI”. SAM PRESEK STANJA IMA FUNKCIJU KOJA JE EKVIVALENTNA NEKADAŠNJEM “DNEVNOM IZVEŠTAJU”.

  PRESEK STANJA  BEZ POTVRDE NULIRANJA NAM DAJE PROMET DO MOMENTA IZRADE ALI NE NULIRA STANJE ŠTO JE EKVIVALENTNO ORIGINALNOM PRESEKU STANJA.

  -ZA PERIODIČNI IZVEŠTAJ BIRAMO OPCIJU “DNEVNI IZVEŠTAJ”. PRITISKOM NA POLJE “OD DATUMA” OTVARA SE KALENDAR I BIRAMO POČETAK PERIODA ZA KOJI NAM TREBA PROMET I PRITISKAMO TASTER “POTVRDI” SADA PRITISKAMO POLJE “DO DATUMA” I BIRAMO DATUM KRAJA PERIODA ZA KOJI NAM TREBA PROMET I TASTER “POTVRDI”. PRITISKOM NA “POTVRDI” DOBIJAMO VIZUELNU PREZENTACIJU PERIODIČNOG IZVEŠTAJA KOJU TAKOĐE MOŽEMO DA ŠTAMPAMO  PRITISKOM NA SIMBOL “ŠTAMPAČA ”.

  PRESEK PO KASIRIMA NAM KAO I PRESEK STANJA DAJE PROMETE PO KASIRIMA AKO SU DEFINISANI.  PRINCIP RADA JE IDENTIČAN “DNEVNOM IZVEŠTAJU”(PERIODIČNOM).

  PRESEK PO ARTIKLIMA  NAM DAJE PROMET PO ARTIKLIMA ZA ZADATI PERIOD PO PRINCIPU

  “DNEVNOG IZVEŠTAJA” (PERIODIČNI). PRESEK PO ARTIKLIMA ĆE PO IZRADI ZA TEKUĆI DAN PONUDITI RESET PROMETA PO  ARTIKLIMA ŠTO ĆEMO POTVRDITI AKO NAM TREBA JU IZVEŠTAJI NA DNEVNOM NIVOU.

  STANJE BLAGAJNE SE ODNOSI NA ZBIR GOTOVINE (FIZIČKI NOVAC) KOJA SE NALAZI U FIOCI ZA NOVAC.STANJE BLAGAJNE MOŽE DA SE MENJA PRITISKOM NA SIMBOL . ODABIROM OPCIJA ULAZ I IZLAZ NOVCA MOŽEMO DA MENJAMO STANJE BLAGAJNE. NPR: U SLUČAJU DA HOĆEMO DA DODAMO DEPOZIT U FIOKU (ZA VRAĆANJE KUSURA) IZABRAĆEMO OPCIJU “ULAZ NOVCA” I UNETI ŽELJENI IZNOS. NA KRAJU DANA JE POTREBNO UZETI  DNEVNI    PAZAR U OPCIJI „IZLAZ NOVCA“ GDE UNOSIMO DNEVNI PROMET U GOTOVINI GDE BI TREBALO DA OSTANE DEPOZIT (AKO JE UNET).

  VIDEO UPUTSTVO MOŽETE POGLEDATI NA SLEDEĆEM LINKU: https://www.youtube.com/watch?v=UvfrSN75m-A&list=PLXRyB-5Zz8a5y3yWJ9aFXBONPDIHidJqH&index=4

  POVRATAK NA POČETNU                                                                                                                                                                                                                                                             Nazad

  Ralink Logo

  Teron TPS900: Brzo prokucavanje računa.

  ZA PRODAJU IDEMO NA FUNKCIJU POČETNA  U POLJE ARTIKAL UNOSIMO  ŠIFRU ARTIKLA I TASTER „POTVRDI“. KASA TERON TPS900 POZIVA ARTIKAL I U ZAVISNOSTI OD POTREBE MENJAMO CENU ILI KOLIČINU I PRITISKAMO TASTER „DODAJ NA RAČUN“. ARTIKAL JE DODAT NA RAČUN I SADA NA TASTERU „UKUPNO“ PIŠE TRENUTNO STANJE RAČUNA. POSTUPAK SE PONAVLJA ZA SVAKI ARTIKAL I PRITISKAMO TASTER „UKUPNO“.

  -U SLEDEĆEM PROZORU DOBIJAMO SPISAK STAVKI NA RAČUNU KOJE MOŽEMO DA SKLONIMO SA RAČUNA PRITISKOM NA TASTER „-“ KOJI SE NALAZI ISPRED SVAKOG ARTIKLA.

  -ZA PROMENU TIPA PLAĆANJA PRITISKAMO DUGME „TIP PLAĆANJA“ U KOJE ILI UNOSIMO IZNOS ILI PRITISKAMO SIMBOL KVAČICU KOJI PODRAZUMEVA DA JE CEO IZNOS PLAĆEN TIM PLATNIM SREDSTVOM BEZ POTREBE UNOSA IZNOSA. 

  – ZA ŠTAMPU RAČUNA PRITISNEMO I DRŽIMO TASTER „ŠTAMPA“ 2 SEKUNDE. RAČUN IZLAZI IZ TERON TPS900 KASE.

  -ZA GOTOVINSKI RAČUN PRITISKAMO TASTER “????”  KOJE NAM DAJE OPCIJU „DETALJI RAČUNA“. U POLJE „KUPAC“ UNOSIMO PIB U FORMATU 10:123456789 ILI JMBG: 11:123456789012 ILI 12:123456789 ZA DRŽAVNE FIRME.

  -ZA FAKTURU POSTUPAK JE ISTI KAO I GOTOVINSKI RAČUN SA RAZLIKOM PLATNOG SREDSTVA. KOD FAKTURE ĆE BITI “PRENOS NA RAČUN“

  VIDEO UPUTSTVO MOŽETE POGLEDATI NA SLEDEĆEM LINKU: https://www.youtube.com/watch?v=UvfrSN75m-A&list=PLXRyB-5Zz8a5y3yWJ9aFXBONPDIHidJqH&index=4

  POVRATAK NA POČETNU                                                                                                                                                                                                                                                             Nazad

  ralink logo

  WEBINAR – AVANSNI RAČUNI

  Dragi korisnici,

  Za vas smo pripremili Webinar na kom ćemo vam pokazati postupak izrade avansnih računa na Teron softveru. Webinaru mogu pristupiti svi zainteresovani, kako Ralink komitenti tako i ostali. Webinar se deli u tri paketa: BASIC, STANDARD I PREMIUM.

  BASIC paket sastoji se od video snimka u kome su objašnjeni postupci izrade avansnih računa uz pomoć simulacije i u isto vreme objašnjenje svakog postupka. Pored video snimka dobijate pisano uputstvo za sve što se radilo na Webinaru. Nakon prijave na Webinar dobijate link sa pristupom video materijalu.

  STANDARD paket podrazumeva grupnu obuku na platformi Zoom.
  U toku Webinara zajedno prolazimo kroz izradu avansnih računa sa svim mogućnostima. Nakon završetka Webinara imate priliku da postavite pitanja u vezi tehničkih mogućnosti uređaja pri izradi avansa. Nakon prijave na Webinar, šaljemo Vam termine koji su dostupni, a vi birate koji dan i koje vreme vam najviše odgovara. Takođe kao i u Basic paketu, dobijate pisano uputstvo za sve što se radilo na Webinaru, kao i snimljen webinar kako bi se mogli podsetiti postupaka izrade računa.

  PREMIUM paket baziran je na Individualnoj obuci na Zoom platformi.
  U zavisnosti od dogovora na Webinaru ćemo vam pokazati sve postupke izrada ili ukoliko želite baziraćemo se na realne situacije, ili na primere koji su vama najviše potrebni.
  Nakon završetka „obuke“ imate dodatno vreme za postavljanje pitanja, rešavanja nedoumica i konsulatacije u vezi tehničkog dela.

  Prijava se vrši dostavljanjem sledećih podataka:

  -Naziv firme

  -Pib

  -Validna mejl adresa

  -Kontakt telefon

  -Naziv odabranog paketa

  Podatke dostavljate na:

  -Email: ralinkns1@gmail.com

  -Putem društvenih mreža Instagram i Facebook

  -Pozivom na broj: 021466682

   

   

  picture for webinar

   

   

  ralink logo

  Pitanja i odgovori u vezi e-fiskalizacije

  Pitanje: Kada se obavezno iskazuje „ESIR vreme“?
  Odgovor: ESIR
  vreme se obavezno iskazuje samo u slučaju fiskalnog računa Avansa Prodaje (AP). To se dešava ako je datum uplate avansa različit od datuma izdavanja računa.

   

  Pitanje: Kada se obavezno iskazuje podatak u polju „ID kupca“?
  Odgovor:
  Ovaj podatak je obavezan samo u slučaju transakcija namenjenih licu koje mora da se identifikuje i tada mora biti prikazan na računu.
  U skladu sa Tehničkim uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a (verzija 1.11), u e-fiskalizaciji račun sa identifikacijom kupca se smatra onim računom koji sadrži identitet kupca. U polje ”buyerId” tkz. ID kupca, kasir upisuje jedinstveni identifikacioni broj koji može biti poreski ili bilo koje druge legitimacije prema šifrarniku

   

  Pitanje: Da li se promet izvršen poljoprivrednim gazdinstvima evidentira preko fiskalnog uređaja?

  Odgovor:U skladu s propisima o fiskalizaciji u prometu na malo, određena su pravila za evidentiranje transakcija prema vrsti poljoprivrednog gazdinstva. Fizička lica u poljoprivredi moraju koristiti e-fiskalni uređaj za promet na malo. Ova obaveza važi za aktivnosti koje nisu oslobođene fiskalizacije.

  Preduzetnici poljoprivrednici s obvezom PDV-a vode poslovne knjige. Registrovani preduzetnici u poljoprivredi, koji ne obavljaju maloprodaju, su izuzeti. To znači da promet dobara i usluga koji obavljaju ovi subjekti nije predmet fiskalizacije, uz pretpostavku da se ne radi o prodaji iz maloprodajnog objekta.

  Promet fizičkim licima – nosiocima gazdinstva, zahteva fiskalnu kasu. Preduzetnici poljoprivrednici su izuzeti od te obaveze ako ne obavljaju maloprodaju.

   

  Fiskalni račun za promet po osnovu kojeg je avans plaćen pre početka primene Zakona o fiskalizaciji

  Izdavanje fiskalnog računa za avans

  Prema Tehničkom uputstvu, u slučaju nedostatka originalnog fiskalnog računa, poziv na broj može se odnositi na broj naplate avansa. Na primer, pod brojem 121.

  Elektronska fakturisanje u javnom sektoru

  Od 1. maja 2022. pristup CRF-u je elektronski, što izaziva problem kod fiskalnih računa.

  Obavezni podaci u fiskalnom računu

  Sukladno Zakonu o elektronskom fakturisanju, obveznici fiskalizacije imaju obavezu unošenja Poreskog identifikacionog broja (PIB) kupca, a ukoliko je kupac pravno lice, dodatno i Jedinstvenog broja korisnika javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava Uprave za trezor.

  Postupanje u slučaju grešaka u fiskalnom računu

  Članom 15. stav 1. stav 2) Zakona o fiskalizaciji propisano je da će se novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniti pravno lice – obveznik fiskalizacije ukoliko izda fiskalni račun bez obaveznih propisanih podataka ili sa neispravnim podacima relevantnim za visinu poreske obaveze.

  Postupanje u slučaju kvara fiskalnog uređaja

  Što se tiče rada u maloprodajnom objektu u kojem je došlo do kvara fiskalnog uređaja, obveznik fiskalizacije može posedovati i jedan fiskalni uređaj koji će koristiti kao rezervni (dodatni), odnosno koji može da koristi ukoliko dođe do kvara „redovnog“ fiskalnog uređaja.

   

  ralink logo

  Koji su neophodni koraci za proces nove fiskalizacije?

  Obveznici na samom početku procesa efiskalizacije imaju dva koraka koji, pokazalo se u praksi, nisu baš jednostavni, a to su:

  1.  Zahtev za generisnje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru
  Obaveza obveznika fiskalizacije je da pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi elektronskim putem dostave podatke o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama  radi generisanja jedinstvene oznake, kako bi mogli da započnu proces eFiskalizacije.

  2. Zatev za izdavanje bezbednosnog elementa i preuzimanje u PU.
  Prijavu za izdavanje bezbednosnog elementa obveznik fiskalizacije podnosi  preko portala ePorezi (https://eporezi.purs.gov.rs). A preuzimanje je u nadležnoj filijali Poreske uprave.

  Za sve naše sadašnje i buduće korisnike, mi uslužno završavamo oba zahteva, kao i preuzimanje Bezbednosnog elementa u Poreskoj upravi.

  Neophodni koraci za proces nove fiskalizacije koji se završavaju kod nas:

  3. Ugradnja Bezbednosnog elementa
  4. Aktivacija licence za softver na fiskalnom uređaju
  5. Unos artikala prvo punjenje ( cenovnika robe ili usluga )
  6. Obuka korisnika za rad sa fiskalnom kasom ili elektronskim fiskalnim uređajem
  – kako uneti nov artikal
  – kako promeniti cene postojećim artiklima
  – prodaja, jedan komad ili količina?
  – kako se izdaju avansni računi i konačan račun
  -izveštaji za dan ili neki period?
  -pravljenje izveštaja po artiklima?
  – promena papirne rolne?

  7. Podška korisnicima u budućemo radu.

  POVRATAK NA POČETNU                                                                                                                                                                                                                                                             Nazad

   

  e-Fiskalizacija-proces

  Poštovani postojeći i budući partneri,e-Fiskalizacija

  e-Fiskalizacija redosled:

   1. Registracija poslovnih jedinica/prostorija

  Od 1. oktobra 2021. godine obveznik fiskalizacije na portalu Poreske uprave ePorezi popunjava prijavu svojih poslovnih jedinica/prodajnih objekata.

  Autorizovane osobe obveznika fiskalizacije se prijavljuju na portal ePorezi pomoću kvalifikovanog sertifikata.

  Na internet portalu ePorezi bira se PGJO – Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije.

  Na internet stranici PU objavljeno je Korisničko uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem.

  Za svaku uspešno podnetu PGJO prijavu obveznici fiskalizacije u sekciji „Poresko sanduče“ dobijaju Obaveštenje o generisanoj jedinstvenoj oznaci poslovnih prostora i poslovnih prostorija.

   1. Subvencija

  Obveznik podnosi Poreskoj upravi Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala ePorezi, počev od 15. oktobra 2021. godine i zaključno sa 31. januarom 2022. godine, a nakon što mu PU dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora/prostorije

  Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu izjavu za dodelu finansijske podrške za vreme trajanja Javnog poziva.

  Izjava o zainteresovanosti za finansijsku podršku sadrži: naziv obveznika fiskalizacije, PIB, broj poslovnih prostora/prostorija u kojima će koristiti EFU, broj aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase (IBFM), naziv banke, odnosno Uprave za trezor za one obuhvaćene Spiskom korisnika javnih sredstava i broj poslovnog računa.

  od 15. oktobra 2021. godine, zaključno sa 28. februarom 2022. godine, Poreska uprava proverava ispunjenost uslova za dodelu finansijske podrške i utvrđuje visinu iznosa finansijske podrške.

  Pravo na finansijsku podršku iz ovog programa obveznik fiskalizacije može da ostvari samo po osnovu poslovnih prostora i poslovnih prostorija za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije.

   1. Odabir i nabavka fiskalne kase u skladu sa potrebama korisnika.

  Mi imamo zaključene ugovore sa dosadašnjim, kao  i sa novim proizvođačima fiskalnih kasa, tako da vam možemo ponudti najbolja rešenja na tržištu.

   1. Upit za bezbednosni element

   

  Preko eFiskalizacije, autorizovane osobe traže izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor koji su prijavili. Autorizovana osoba takođe može da naznači ime, prezime i broj lične karte ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje bezbednosnih elemenata.

  Bezbednosni elementi u vidu pametne kartice (hardverski element) se personalizuju i autorizovana osoba dobija obaveštenje o izrađenom bezbednosnom elementu koji će biti na raspolaganju za preuzimanje na šalteru „Vaš poreznik“ u nadležnoj filijali Poreske uprave. Ukoliko je bezbednosni element u vidu fajla (softverski element), on se automatski šalje u poresko sanduče gde će obveznik imati instrukcije za njegovo preuzimanje.

  Fiskalna kasa je registar kasa sa fiskalnom memorijom namenjena za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge ( prometa). Registar unetih podataka u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopštavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga. Istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci fiskalne kase, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase i formiranje i štampanje fiskalnih dokumenata.

  Preporučujemo i prodajemo nove i polovne kase,koje su se u praksi pokazale sa najmanjim procentom reklamacija veoma pouzdane. U nasoj ponudi su isključivo savremeni modeli fiskalnih kasa. Uz svaku fiskalnu kasu korisnik dobija besplatan program za kasu, za lakse podešavanje i modifikovanje baze proizvoda ili usluga. Druga mogućnost je da mi za Vas uradimo unos artikala u kasu.

  Kod nas se vrši obuka za rad na fiskalnoj kasi koja obuhvata:

  Podrška se sastoji:

  Nazovite da proverite koje je najbolje rešenje za vas. Naš cilj je da budemo najbolja moguća podrška vašem poslovanju e-Fiskalizacija.

  Zapratite naše Facebook i Instagram naloge.

  POVRATAK NA POČETNU                                                                                                                                                                                                                                                             Nazad