Fiskalna kasa GENEKO SUPERCASH-S

Fiskalna kasa GENEKO SUPERCASH-S radi u režimu fiskalnog štampača.

- Dva ugrađena RS-232 serijska porta služe za priključivanje bar kod čitača i za komunikaciju sa računarom
- Softver za pripremu podataka na računaru znacajno olakšava unos artikala u kasu
- Ugrađena NiMH baterija omogućava rad na prodajnim mestima bez mrežnog napajanja
- Integrisani GPRS terminal
- Tri načina rada: samostalni rad, rad preko računara ili TCP/IP mreže
- Brza, tiha i kvalitetna štampa
- Automatsko namotavanje papirne rolne žurnala
- Prodaja preko bar kod skenera
- Sat realnog vremena
- Dva alfanumerčka LCD displeja
- Mehanizam za lako umetanje papirne trake
- Obrada podataka na računaru i unos artikala u kasu
- Nastavak izvršavanja prekinute operacije zbog prekida napajanja
- Mogućnost rada na lokacijama bez mrežnog napajanja
- Autonomija 8-16 h (24 h u Stand-by modu)
- Power Save funkcija
- Jednostavna instalacija i korišćenje
- Mehanizam za lako umetanje papirne trake
- Obrada podataka na računaru i unos artikala u kasu
- Nastavak izvršavanja prekinute operacije zbog prekida napajanja

Karakteristike kase:

- 11.956 artikala, 100 odeljenja, 10 operatera
- 3 načina plaćanja (gotovina, ček i kreditna kartica)
- 500 artikala po računu
- Sortiranje artikala i poslednje stavke
- Kontrola zaliha proizvoda

Tipovi izveštaja:

- Dnevni izveštaj
- Presek stanja
- Periodični izveštaj iz fiskalne memorije
- Sortiranje artikala i poslednje stavke
- Po artiklima, po odeljenjima, po operaterima i po satima

Interfejsi:

- 2 x RS-232 (za PC i bar kod citac)
- 1 x port za fioku za novac
- 1 x konektor za eksternu GSM antenu (opciono)

SKRAĆENO UPUTSTVO SUPERCASH S

Uključivanje kase: pritisnuti taster UK/ISK u trajanju od 2 sekunde.
Isključivanje kase: pritisnuti taster UK/ISK u trajanju od 2 sekunde.
PROGRAMIRANJE - UNOS ARTIKALA:
Iz režima sata/prodaje ukucati 100 M/ZBIR 100 M/ZBIR za ulazak u meni za unos artikala, zatim:
Ukucati šifru artikla (1-12.000) i pritisnuti M/ZBIR za potvrdu
Ukucati naziv artikla (do 16 karaktera) - M/ZBIR za potvrdu
Ukucati cenu artikla (bez zareza i nula) - M/ZBIR za potvrdu
Unos količine (lagera, zalihe), nije obavezno - M/ZBIR za potvrdu
Unos bar-kod šifre (ako postoji), dovoljno je skenirati bar-kod skenerom - M/ZBIR za potvrdu
Unos poreske stope (1- za 0.00%, 4- za 20,00%, 5- za 8,00%) - M/ZBIR za potvrdu
Odeljenje (1 – 100), nije obavezno - M/ZBIR za potvrdu
Ostali parametri (ne treba nista ukucavati) - M/ZBIR za potvrdu
Još jednom M/ZBIR za memorisanje i prelazak na sledeći artikal,
ako ne želimo da unesemo sledeći artikal, tasterom BRIŠI se vraćamo na režim sata/prodaje.
PROMENA CENE: 100 MZBIR 102 MZBIR, zatim uneti šifru artikla kom menjamo cenu i pritisnuti MZBIR, nakon toga preko stare cene ukucati novu i potvrditi 2 puta sa MZBIR.
BRISANJE ARTIKLA: 100 MZBIR 108 MZBIR, zatim uneti šifru artikla koji brišemo i potvrditi 2 puta sa MZBIR.
DODAVANJE KOLIČINE ARTIKLA: 200 MZBIR 132 MZBIR.
PRODAJA:
Za prodaju jednog artikla:
(Šifra artikla) → ART
M/ZBIR da vidimo iznos računa, uzmemo novac i stisnemo
ZBIR da završimo i odštampamo račun
Za prodaju veće količine (npr. 5):
5 x (šifra artikla) → ART
M/ZBIR da vidimo iznos računa, uzmemo novac i stisnemo
ZBIR da završimo i odštampamo račun
Prodaja sa direktnom promenom cene artikla: (cena artikla) → taster „CENA“ → (šifra artikla) → ART
STORNO – pritiskom ovog tastera brišemo zadnji dodati artikal na računu
ŠIFRA → STORNO – brišemo željeni artikal na računu
ČEK – ako se plaća preko računa (bezgotovinski)
KARTICA – ako se plaća karticom (bezgotovinski)
IZVEŠTAJI:
- Dnevni izveštaj – iz režima sata/prodaje ukucamo 400 M/ZBIR 200 M/ZBIR
- Presek stanja – iz režima sata/prodaje ukucamo 400 M/ZBIR 100 M/ZBIR
- Periodični izveštaj – iz režima sata/prodaje ukucamo 400 M/ZBIR 400 M/ZBIR
i ukucamo početni datum → MZBIR i krajnji datum → MZBIR (bez tačaka), još jednom M/ZBIR za potvrdu
- Izveštaj po artiklima (sa nuliranjem) – iz režima sata/prodaje 400 M/ZBIR 201 M/ZBIR
ovaj izveštaj ujedno i nulira promet po artiklima
- Izveštaj po artiklima (bez nuliranja) - iz režima sata/prodaje 400 M/ZBIR 101 M/ZBIR
GPRS:Nakon ispisa na ekranu „GPRS ZAHTEV“, pritisnuti taster GPRS.
VREME: Promena vremena letnje/zimsko: 200 M/ZBIR 203 M/ZBIR, zatim uneti
1 – za letnje ili 2 – za zimsko računanje vremena i potvrditi sa M/ZBIR
TERMO ROLNE:Koristiti termo rolne širine 28 mm
PORUKE O GREŠKAMA:u korisničkom uputstvu na stranicama 59, 60 ,61 ,62 se nalaze poruke o greškama, odnosno pojašnjenje.