Fiskalna kasa INT RASTER DP25

Fiskalna kasa INT Raster DP-25, kasa - štampač. Novi model fiskalne kase, ima mogućnost da radi kao fiskalni printer. Namenjena za rad u trgovinskim radnjama, apotekama, mesarama, buticima, ugostiteljskim objektima.

Glavne karakteristike:
- Plavi LCD displej u četiri reda, plus displej za kupce
- Koristi 2 x 28mm termalni papir
- Kapacitet baze artikala 10.000
- Dužina naziva artikla 22 karaktera
- Broj operatera do 30
- Širina 168 dužina 243 visina 69mm
- Težina 900g.

Interfejs i dodaci:
- Sef za novac, barkod čitač, PC, vaga
- Integrisan GPRS terminal, potpuno automatizovan
- Automatska promena zimskog i letnjeg vremena
- Kabel za vezu sa PC-jem


KRATKO UPUTSTVO ZA FISKALNU KASU INT Raster DP 25

Uključivanje kase: tasterom
Isključivanje kase: tasterom „0“ (nula)
Kroz „meni“ kase krećemo se strelicama i, potvrda-ulazak sa „ TOTAL“ povratak u pr. „meni“ sa
Lozinka: 30 - najvisi stepen ovlašćenja, detaljniji opis nalazi se u korisničkom uputstvu str. 7 i 14
Registracija-PRODAJA: za ulazak pritisnuti TOTAL
Kolicina X Sifra, zatim taster PLU (art) - artikal ide na prodaju
Ponoviti postupak za sledeci artikal za proveru iznosa racuna pritisnuti STL –međuzbir
Za potvrdu TOTAL
Ukoliko treba stornirati neku od stavki na racunu pritisnuti taster ( „strelica gore“),pozicionirati se na željeni artikal i zatim taster VD – storno
Kasa će stornirati artikal, postupak ponoviti za svaki artikal koji želite stornirati
Izvestaji:
za ulazak pritisnuti TOTAL
Presek stanja– potvrda na taster TOTAL – kasa štampa promet u toku dana pre dnevnog izveštaja
Periodični izveštaj- potvrda na taster TOTAL – uneti početni datum –TOTAL-kranji datum-TOTAL –kasa štampa promet za navedeni vremenski interval.
Prodati artikli– potvrda na taster TOTAL – kasa štampa prodate artikle ali ih ne briše iz operativne memorije
Nuliranje:
za ulazak pritisnuti TOTAL
Dnevni izveštaj– potvrda na taster TOTAL – kasa štampa dnevni izveštaj.
Prodati artikli– potvrda na taster TOTAL –kasa štampa prodate artikle i briše podatke iz operativne memorije
Programiranje: za ulazak pritisnuti TOTAL
UNOS ARTIKALA:
ARTIKLI– potvrda na taster TOTAL
(Pritiskom na taster PLU pozicioniramo se automatski na prvi slobodan kod-šifru)
Unesemo kod-šifru artikla koji želimo da programiramo i unesemo tražene parametre za taj artikal
Obavezni parametri su: kod, naziv, PDV-stopa poreza, cena; ostali parametri nisu obavezni
Znacenje tastera:
STL- Međuzbir
TOTAL- Gotovina
VD - Storno
PLU - ART
PY1 –Ček - Bezgotovinsko plaćanje, a u rezimu unosa artikla prelazak na ćirilicno pismo
PY2 – Kartica – Bezgotovinsko plaćanje, a u rezimu unosa artikla prelazak na latinično pismo
DP1, DP2, DP3, DP4 - Brzi tasteri (najcesce prodavani artikli)
%+ Prelazak na sledeci simbol prilikom unosa artikla
% - Povratak na prethodni simbol prilikom unosa artikla
* Velika/Mala slova

Menjanje termo rolni:
− Otvorite poklopac štampača
− Povucite mali poklopac nagore
− Namontirajte rolne
− Izvucite rolne 7-10 cm
− Spustite mali poklopac i pritisnite nadole
− Za povlačenje rolni pritisnite taster
− Zatvorite poklopac papira
− Pritisnite „ C “.