:

HCP BEST LC

Fiskalna kasa HCP ULTIMA

Fiskalna kasa HCP Best LC je po karakteristikama prilagođena najširem krugu korisnika. Integrisani GPRS modul omogućava daljinsku administraciju, daljinsko očitavanje i ažuriranje baze podataka, slanje izveštaja Poreskoj upravi ili nekom drugom udaljenom serveru, praćenje protoka novca itd. Kapacitet integrisane baterije zadovoljava autonomiju rada do 300 izdatih računa. Po zahtevu je moguće povećati kapacitet baterije.

Karakteristike:

 •  32 bit – ni procesor
 • 12.000 artikala
 • 1950 dnevnih izveštaja
 • Do 34 karaktera u nazivu artikla
 • Maks. vrednost po računu 11+2 cifre
 • Cene u formatu 7+2 cifre
 • PLU bar kod do 14 cifara
 • 200 stavki po računu

Štampač:

 • Termalni linijski štampač
 • Rezolucija 203 dpi
 • Brzina štampe 20 redova/s ili 40 mm/s
 • Širina trake 28+28mm

Interfejsi:

 • RS232 od 9.600 bps do 230.400 bps
 • Displej za prodavca: 2×16 karaktera
 • Displej za kupca: 2×16 karaktera
 • Integrisani GPRS
 • Konektor za napajanje
 • Konektor za fioku
hcp-best-lc-RaLink
Nazad na fiskalne kase
SKRAĆENO UPUTSTVO Fiskalna kasa HCP Best LC

Prilikom uključivanja, pojavljuje se početni ekran (HCP Best, časovnik, datum).
Iz tog ekrana biramo režim koji želimo.
PROGRAMIRANJE (UNOS) ARTIKALA: Iz režima sata i datuma stisnuti PRG ART.

 1. Ukucati šifru artikla (1-12000) UKUPNO.
 2. Ukucati naziv artikla (do 34 karaktera) UKUPNO.
 3. Ukucati cenu UKUPNO.
 4. Poreska stopa 4 – 20%, 5 – 8% (van PDV-a 1 – 0%) UKUPNO.
 5. Jedinica mere 0 – 9 (0 – komd, 1 – kg, 2 – g,..) UKUPNO.
 6. Dep(odeljenje) 0 – 11 UKUPNO.
 7. UKUPNO da nastavimo unos sledećeg artikla.
 8. Promena cene artikla: PRG ART → (ŠIFRA ARTIKLA) → UKUPNO, zatim ukucamo novu cenu preko stare (prekucamo) → UKUPNO.
 9. Brisanje artikla: PRG ART → (ŠIFRA ARTIKLA) → SHIFT → STORNO → UKUPNO.

PRODAJA Fiskalna kasa HCP Best LC:

Iz režima sata i datuma stisnuti PLU da uđemo u prodaju, na displeju se pojavljuje „0“.
Za jediničnu prodaju.
(Šifra artikla) → PLU,
MEĐUZBIR da vidimo iznos računa, uzmemo novac i stisnemo.
UKUPNO da završimo i odštampamo račun.
Za veću količinu (npr. 3).
3 X (šifra artikla) → PLU.
MEĐUZBIR da vidimo iznos računa, uzmemo novac i stisnemo.
UKUPNO da završimo i odštampamo račun.
ČEK – pritisnuti umesto UKUPNO ako se plaća preko računa (bezgotovinski)
KARTICA – pritisnuti umesto UKUPNO ako se plaća karticom .(bezgotovinski)
– STORNO (šifra+storno) – da obrišemo pogrešan artikal.
– SHIFT → STORNO – da storniramo ceo račun.
Dnevni izveštaj: MENU → DNEVNI/Presek → PLU.
Presek stanja: MENU → SHIFT → DNEVNI/Presek → PLU.
Periodični izveštaj: MENU → PERIOD/Kasir → upisati početni i krajnji. datum (bez tačaka) → PLU.
Izveštaj prodatih artikala : MENU → 241 → PLU da odštampamo prodate artikle.
MENU → 242 → PLU da odštampamo prodate artikle i nuliramo stanje.

  Pošalji upit o proizvodu

  Vaše ime (obavezno)

  Email (obavezno)

  Broj telefona (obavezno)

  Proizvod

  Poruka