:

HCP PRIMA

Fiskalna kasa

Fiskalna kasa HCP PRIMA je najmanja fiskalna kasa.

Namenjena najširem krugu korisnika. Sa baterijom velikog kapaciteta izuzetno je pogodna i kao terenska kasa. Ima mogućnost rada i kao fiskalni printer.

Štampač:

 • Tip štampača: Termalni štampač-dvostanični.
 •  Termalni papir: 2x28mm, ∅ 40mm.
 •  Brzina štampe: Do 60mms/s.
 •  Broj karaktera po liniji: 18 karaktera po liniji.
 •  Rezolucija: 203 dpi.
 •  Senzori papira: 2.
 •  Izdržljivost: 50km.
Glavne karakteristike:
 •  Artikli: 12000.
 •  Poreske stope: 9.
 •  Odeljenja: 16.
 •  Žurnal: Kontrolna traka.
 •  Načini plaćanja: gotovina, ček, kreditna kartica.
 •  Broj kasira: 16 sa korisničkim imenima i šiframa.
 •  Fiskalna memorija: Da.
 •  Izveštaji: Do 2000 dnevnih izveštaja.
 •  Izvestaji prodaje po artiklima, kasirima I odeljenjima.
 •  Do 32 karaktera u nazivu artikla.
 •  Max.vrednost po računu 11+2 cifre.
 •  Max. cena 21.000.000,00.
 •  200 stavki po računu.
 •  Podržava rad sa bar-kodovima (EAN8, EAN13, težinski bar-kod).

Opšte karakteristike:

 •  Procesor: 32 bit, ARM9.
 •  Displej za korisnika: 128×32 piksela grafički LCD.
 •  Displej za kupca: 128×32 piksela grafićki LCD.
 •  Tastatura: 28 tastera.
 •  Konektor fioke za novac: Ne.
 •  GPRS terminal: Dual/quad band modul integrisan.
 •  Komunikacioni portovi: 1xMini USB.
 •  Napajanje: 9V/2A DC adapter, Integrisana Li-ion baterija 7.4V/1500mAh.
 •  Dimenzije (ŠxDxV): 80x198x75m.
HCP-prima-Fiskalna-Kasa-RaLink
Nazad na fiskalne kase

SKRAĆENO UPUTSTVO PRIMA

Prilikom uključivanja, pojavljuje se početni ekran (HCP PRIMA, časovnik, datum).

Iz tog ekrana biramo režim koji želimo.

PROGRAMIRANJE (UNOS) ARTIKALA: Iz režima sata i datuma stisnuti PRG ART.

 •  Ukucati barkod artikla UKUPNO.
 •  Ukucati šifru artikla  (1-12000)  UKUPNO.
 •  Ukucati naziv artikla (do 34 karaktera)  UKUPNO.
 •  Ukucati cenu  UKUPNO.
 •  Poreska stopa 4 – 20%, 5 – 8%  (van PDV-a 1 – 0%)  UKUPNO.
 •  Jedinica mere 0 – 9 (0 – komd, 1 – kg,  2 – g,..)  UKUPNO.
 •  Dep (odeljenje) 0 – 11  UKUPNO.

  UKUPNO da nastavimo unos sledećeg artikla.

Promena cene artikla: PRG ART (ŠIFRA ARTIKLA) UKUPNO, zatim ukucamo novu cenu preko stare (prekucamo) → UKUPNO.

Brisanje artikla: PRG ART (ŠIFRA ARTIKLA) SHIFT STORNO UKUPNO.

PRODAJA: Iz režima sata i datuma stisnuti PLU da uđemo u prodaju, na displeju se pojavljuje „0“.

Za jediničnu prodaju.

(Šifra artikla)PLU.

MEĐUZBIR da vidimo iznos računa, uzmemo novac i stisnemo.

UKUPNO da završimo i odštampamo račun.

Za veću količinu (npr. 3).

 •   3 X (šifra artikla) → PLU.

MEĐUZBIR da vidimo iznos računa, uzmemo novac i stisnemo.

UKUPNO da završimo i odštampamo račun.

  ČEK                – pritisnuti umesto UKUPNO ako se plaća preko računa (bezgotovinski).

  KARTICA      – pritisnuti umesto UKUPNO ako se plaća karticom (bezgotovinski).

 •  STORNO (šifra+storno) – da obrišemo pogrešan artikal.
 •  SHIFT STORNO – da storniramo ceo račun.

Dnevni izveštaj: MENU → DNEVNI/Presek → ▲ → UKUPNO.

Presek stanja: MENU → SHIFT → DNEVNI/Presek.

Periodični izveštaj: MENU → PERIOD/Kasir → upisati početni i krajnji datum (bez tačaka) → PLU.

Izveštaj  prodatih artikala: MENU → 241 → PLU da odštampamo prodate artikle.

MENU → 242 → PLU da odštampamo prodate artikle i nuliramo stanje.

  Pošalji upit o proizvodu

  Vaše ime (obavezno)

  Email (obavezno)

  Broj telefona (obavezno)

  Proizvod

  Poruka