Kasa Int Raster DP25

Int-Raster-DP-25a-RaLink

Fiskalna kasa INT Raster DP-25 kasa – štampač.

Novi model fiskalne kase, ima mogućnost da radi kao fiskalni printer. Namenjena za rad u trgovinskim radnjama, apotekama, mesarama, buticima, ugostiteljskim objektima.

Glavne karakteristike:

– Plavi LCD displej u četiri reda, plus displej za kupce.
– Koristi 2 x 28mm termalni papir.
– Kapacitet baze artikala 10.000.
– Dužina naziva artikla 22 karaktera.
– Broj operatera do 30.
– Širina 168 dužina 243 visina 69mm.
– Težina 900g.

Interfejs i dodaci:

– Sef za novac, barkod čitač, PC, vaga.
– Integrisan GPRS terminal, potpuno automatizovan.
– Automatska promena zimskog i letnjeg vremena.
– Kabel za vezu sa PC-jem.

fiskalna-kasa-int-raster-dp25-1
Nazad na fiskalne kase
KRATKO UPUTSTVO ZA FISKALNU KASU INT Raster DP 25

Uključivanje kase: tasterom
Isključivanje kase: tasterom „0“ (nula)
Kroz „meni“ kase krećemo se strelicama i, potvrda-ulazak sa „ TOTAL“ povratak u pr. „meni“ sa
Lozinka: 30 – najvisi stepen ovlašćenja, detaljniji opis nalazi se u korisničkom uputstvu str. 7 i 14

Registracija-PRODAJA: za ulazak pritisnuti TOTAL
Kolicina X Sifra, zatim taster PLU (art) – artikal ide na prodaju
Ponoviti postupak za sledeci artikal za proveru iznosa racuna pritisnuti STL –međuzbir
Za potvrdu TOTAL
Ukoliko treba stornirati neku od stavki na racunu pritisnuti taster ( „strelica gore“),pozicionirati se na željeni artikal i zatim taster VD – storno
Kasa će stornirati artikal, postupak ponoviti za svaki artikal koji želite stornirati

Izvestaji:

za ulazak pritisnuti TOTAL
Presek stanja– potvrda na taster TOTAL – kasa štampa promet u toku dana pre dnevnog izveštaja
Periodični izveštaj- potvrda na taster TOTAL – uneti početni datum –TOTAL-kranji datum-TOTAL –kasa štampa promet za navedeni vremenski interval.
Prodati artikli– potvrda na taster TOTAL – kasa štampa prodate artikle ali ih ne briše iz operativne memorije

Nuliranje:

za ulazak pritisnuti TOTAL
Dnevni izveštaj– potvrda na taster TOTAL – kasa štampa dnevni izveštaj.
Prodati artikli– potvrda na taster TOTAL –kasa štampa prodate artikle i briše podatke iz operativne memorije
Programiranje: za ulazak pritisnuti TOTAL
UNOS ARTIKALA:
ARTIKLI– potvrda na taster TOTAL
(Pritiskom na taster PLU pozicioniramo se automatski na prvi slobodan kod-šifru)
Unesemo kod-šifru artikla koji želimo da programiramo i unesemo tražene parametre za taj artikal
Obavezni parametri su: kod, naziv, PDV-stopa poreza, cena; ostali parametri nisu obavezni

Znacenje tastera:

STL- Međuzbir
TOTAL- Gotovina
VD – Storno
PLU – ART
PY1 –Ček – Bezgotovinsko plaćanje, a u rezimu unosa artikla prelazak na ćirilicno pismo
PY2 – Kartica – Bezgotovinsko plaćanje, a u rezimu unosa artikla prelazak na latinično pismo
DP1, DP2, DP3, DP4 – Brzi tasteri (najcesce prodavani artikli)
%+ Prelazak na sledeci simbol prilikom unosa artikla
% – Povratak na prethodni simbol prilikom unosa artikla
* Velika/Mala slova

Menjanje termo rolni:

  •  Otvorite poklopac štampača
  •  Povucite mali poklopac nagore
  •  Namontirajte rolne
  •  Izvucite rolne 7-10 cm
  •  Spustite mali poklopac i pritisnite nadole
  •  Za povlačenje rolni pritisnite taster
  •  Zatvorite poklopac papira
  •  Pritisnite „ C “.