Fiskalna kasa INT Raster DP35

fiskalna-kasa-int-raster-dp35-ralink

Fiskalna kasa  INT Raster DP35.

Fiskalna kasa srednje veličine, pouzdana pri većem obimu posla. Namenjena za rad u trgovinskim radnjama, restoranima, kafićima.

Odlikuje je:

 •  odlična tastatura.
 • plavi displej na srpskom jeziku.
 • pouzdan i nečujan štampač.

Glavne karakteristike fiskalne kase:

 •  Kapacitet baze artikala 10.000.
 •  Dužina naziva artikla 22 karaktera.
 •  Broj operatera do 30.
 •  Interfejs i dodaci.
 •  Sef za novac, barkod čitač, PC, vaga.
 •  Integrisan GPRS terminal, potpuno automatizovan.
 •  Automatska promena zimskog i letnjeg vremena.
 •  Kabel za vezu sa PC-jem.
 •  Širina 226, dužina 320 i visina 92mm.
 •  Težina 1 kg.

Menjanje termo rolni: 

Dimenzije termo rolni: 28mm/17m ili 28mm/ɸ40mm

 •  Otvorite poklopac štampača
 •  Izvadite namotanu kontrolnu traku zajedno sa koturom, skinite sa kotura i odložite u kutiju;
 •  Povucite mali poklopac-valjak nagore;
 •  Stavite rolne u ležište (orjentacija-da se odmotavaju od vas);
 •  Izvucite traku 10-15 cm;
 •  Spustite mali poklopac-valjak i pritisnite nadole;
 •  Za povlačenje rolni pritisnite taster  ;
 •  Zatvorite poklopac papira;
 •  Pritisnite „ C .

Kratko upustvo za fiskalnu kasu INT Raster DP-35

Uključivanje kase: tasterom   .

Isključivanje kase: iz GLAVNOG MENIJA tasterom „0“ (nula).

Kroz „meni“ kase krećemo se strelicama  i   , potvrda-ulazak sa „ TOTAL“ povratak u pr. „meni“ sa .

 • Registracija-PRODAJA: za ulazak pritisnuti TOTAL

Kolicina X Sifra, zatim taster PLU (art) – artikal ide na prodaju.

Ponoviti postupak za sledeci artikal, za proveru iznosa racuna pritisnuti STL –međuzbir

TOTAL – završavamo račun

Ukoliko treba stornirati neku od stavki na racunu pritisnuti taster ( „strelica gore“), pozicionirati se na    zeljeni  artikal i zatim pritisnuti taster VD – storno.

Kasa INT Raster DP35 će stornirati artikal, postupak ponoviti za svaki artikal koji želite stornirati.

 •  Izvestaji: za ulazak pritisnuti TOTAL
 • 1)Presek Stanja – potvrda na taster TOTAL – kasa stampa promet u toku dana pre dnevnog izvestaja.
 • 2)Periodicni izvestaj– potvrda na taster TOTAL – uneti pocetni datum –TOTAL-kranji datum-TOTAL – kasa                        stampa promet za navedeni vremenski interval.

Prodati artikli – potvrda na taster TOTAL – kasa stampa prodate artikle ali ih ne brise iz operativne memorije.

 •  Nuliranje: za ulazak pritisnuti TOTAL
 • 1)Dnevni izvestaj – potvrda na taster TOTAL – kasa stampa dnevni izvestaj.
 • 2)Prodati artikli – potvrda na taster TOTAL –kasa stampa prodate artikle i brise podatke iz operativne memorije.
 •  Programiranje: za ulazak pritisnuti TOTAL

UNOS ARTIKALA I PROMENA CENE:

 •  ARTIKLI – potvrda na taster TOTAL

(Pritiskom na taster PLU pozicioniramo se automatski na prvi slobodan kod-šifru).

Unesemo kod-šifru artikla koji želimo da programiramo i unesemo tražene parametre za taj artikal.

Obavezni parametri su: kod, naziv, PDV-stopa poreza, cena; ostali parametri nisu obavezni.

Za potvrdu svakog parametra i za čuvanje podataka pritisnuti taster TOTAL.

Znacenje tastera:

STL- Međuzbir.

TOTAL- Gotovinsko plaćanje, OK, Enter (POTVRDA).

VD – Storno.

PLU – ART (KOD).

PY1 – Ček – Bezgotovinsko plaćanje, a u rezimu unosa artikla prelazak na ćirilicno pismo.

PY2 – Kartica – Bezgotovinsko plaćanje, a u rezimu unosa artikla prelazak na latinično pismo.

DP1, DP2, DP3, DP4 – Brzi tasteri (najcesce prodavani artikli).

%+ Prelazak na sledeci simbol prilikom unosa artikla.

% – Povratak na prethodni simbol prilikom unosa artikla.

* Velika/Mala slova.