Fiskalna kasa Geneko Supercash-S

geneko-supercash-economic-ralink

Fiskalna kasa GENEKO SUPERCASH-S radi u režimu fiskalnog štampača.

 •  Dva ugrađena RS-232 serijska porta služe za priključivanje bar kod čitača i za komunikaciju sa računarom.
 •  Softver za pripremu podataka na računaru znacajno olakšava unos artikala u kasu.
 •  Ugrađena NiMH baterija omogućava rad na prodajnim mestima bez mrežnog napajanja.
 •  Integrisani GPRS terminal.
 •  Tri načina rada: samostalni rad, rad preko računara ili TCP/IP mreže.
 •  Brza, tiha i kvalitetna štampa.
 •  Automatsko namotavanje papirne rolne žurnala.
 •  Prodaja preko bar kod skenera.
 •  Sat realnog vremena.
 •  Dva alfanumerčka LCD displeja.
 •  Mehanizam za lako umetanje papirne trake.
 •  Obrada podataka na računaru i unos artikala u kasu.
 •  Nastavak izvršavanja prekinute operacije zbog prekida napajanja.
 •  Mogućnost rada na lokacijama bez mrežnog napajanja.
 •  Autonomija 8-16 h (24 h u Stand-by modu).
 •  Power Save funkcija.
 •  Jednostavna instalacija i korišćenje.
 •  Mehanizam za lako umetanje papirne trake.
 •  Obrada podataka na računaru i unos artikala u kasu.
 •  Nastavak izvršavanja prekinute operacije zbog prekida napajanja.
Karakteristike Fiskalna kasa Geneko Supercash-S:
 • 11.956 artikala, 100 odeljenja, 10 operatera.
 •  3 načina plaćanja (gotovina, ček i kreditna kartica).
 •  500 artikala po računu.
 •  Sortiranje artikala i poslednje stavke.
  – Kontrola zaliha proizvoda.
Tipovi izveštaja:
 •  Dnevni izveštaj.
 •  Presek stanja.
 •  Periodični izveštaj iz fiskalne memorije.
 •  Sortiranje artikala i poslednje stavke.
 •  Po artiklima, po odeljenjima, po operaterima i po satima.
Interfejsi:
 •  2 x RS-232 (za PC i bar kod citac).
 •  1 x port za fioku za novac.
 •  1 x konektor za eksternu GSM antenu (opciono).
Nazad na fiskalne kase

SKRAĆENO UPUTSTVO SUPERCASH S

Uključivanje kase: pritisnuti taster UK/ISK u trajanju od 2 sekunde.
Isključivanje kase: pritisnuti taster UK/ISK u trajanju od 2 sekunde.

PROGRAMIRANJE – UNOS ARTIKALA:

Iz režima sata/prodaje ukucati 100 M/ZBIR 100 M/ZBIR za ulazak u meni za unos artikala, zatim:
Ukucati šifru artikla (1-12.000) i pritisnuti M/ZBIR za potvrdu.
Kucati naziv artikla (do 16 karaktera) – M/ZBIR za potvrdu.
Ukucati cenu artikla (bez zareza i nula) – M/ZBIR za potvrdu.
Unos količine (lagera, zalihe), nije obavezno – M/ZBIR za potvrdu.
Unos bar-kod šifre (ako postoji), dovoljno je skenirati bar-kod skenerom – M/ZBIR za potvrdu.
Uneti poreske stope (1- za 0.00%, 4- za 20,00%, 5- za 8,00%) – M/ZBIR za potvrdu.
Odeljenje (1 – 100), nije obavezno – M/ZBIR za potvrdu.
Ostali parametri (ne treba nista ukucavati) – M/ZBIR za potvrdu.
Još jednom M/ZBIR za memorisanje i prelazak na sledeći artikal,
ako ne želimo da unesemo sledeći artikal, tasterom BRIŠI se vraćamo na režim sata/prodaje.

PROMENA CENE: 100 MZBIR 102 MZBIR, zatim uneti šifru artikla kom menjamo cenu i pritisnuti MZBIR, nakon toga preko stare cene ukucati novu i potvrditi 2 puta sa MZBIR.

BRISANJE ARTIKLA: 100 MZBIR 108 MZBIR, zatim uneti šifru artikla koji brišemo i potvrditi 2 puta sa MZBIR.

DODAVANJE KOLIČINE ARTIKLA: 200 MZBIR 132 MZBIR.

PRODAJA u Fiskalna kasa Geneko Supercash-S :

Za prodaju jednog artikla:
(Šifra artikla) → ART.
M/ZBIR da vidimo iznos računa, uzmemo novac i stisnemo.
ZBIR da završimo i odštampamo račun.
Za prodaju veće količine (npr. 5):
5 x (šifra artikla) → ART.
M/ZBIR da vidimo iznos računa, uzmemo novac i stisnemo.
ZBIR da završimo i odštampamo račun.
Prodaja sa direktnom promenom cene artikla: (cena artikla) → taster „CENA“ → (šifra artikla) → ART.
STORNO – pritiskom ovog tastera brišemo zadnji dodati artikal na računu.
ŠIFRA → STORNO – brišemo željeni artikal na računu.
ČEK – ako se plaća preko računa (bezgotovinski).
KARTICA – ako se plaća karticom (bezgotovinski).

IZVEŠTAJI:

 • Dnevni izveštaj – iz režima sata/prodaje ukucamo 400 M/ZBIR 200 M/ZBIR.
 •  Presek stanja – iz režima sata/prodaje ukucamo 400 M/ZBIR 100 M/ZBIR.
 •  Periodični izveštaj – iz režima sata/prodaje ukucamo 400 M/ZBIR 400 M/ZBIR
 •  Izveštaj po artiklima (sa nuliranjem) – iz režima sata/prodaje 400 M/ZBIR 201 M/ZBIR
  ovaj izveštaj ujedno i nulira promet po artiklima.
 •  Izveštaj po artiklima (bez nuliranja) – iz režima sata/prodaje 400 M/ZBIR 101 M/ZBIR.

GPRS:Nakon ispisa na ekranu „GPRS ZAHTEV“, pritisnuti taster GPRS.
VREME: Promena vremena letnje/zimsko: 200 M/ZBIR 203 M/ZBIR, zatim uneti
1 – za letnje ili 2 – za zimsko računanje vremena i potvrditi sa M/ZBIR.
TERMO ROLNE:Koristiti termo rolne širine 28 mm.
PORUKE O GREŠKAMA:u korisničkom uputstvu na stranicama 59, 60 ,61 ,62 se nalaze poruke o greškama, odnosno pojašnjenje.