+381 63 594 711

office@ralink.rs

Fiskalni stampac Int raster FP600

Fiskalni stampac Int raster FP600

Fiskalni stampac Int raster FP600

Fiskalni printer koji je veoma brz i robustan, sa velikim korisničkim displejom, umanjenom štampom na kontrolnoj rolni, integrisanim GPRS terminalom, proveren i dokazan, sa novim funkcijama!

Glavne karakteristike:

– Izrazito povećana brzina štampe 200 mm/sec
– Jednostavna i brza zamena termo papira, DROP IN mehanizam
– Za 50% kondezovana, smanjena štampa na kontrolnoj traci
– Štampanje grafičkog logoa u zaglavlju svakog fiskalnog isečka
– Može da štampa barkod (EAN 8, EAN 13)
– Štampa nefiskalnog teksta, latinica ili ćirilica
– Sastavni deo ovog fiskalnog printera je veliki externi displej DPD-201
– 81.000 artikala, do 512 stavki na jednom fiskalnom isečku
– Maksimalna cena 999.999.999,99 maksimalna količina 99999,999
– Komunikacija sa PC, do 115200 bit/sec