:

IZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA U SLUČAJU NAPLATE AVANSA

IZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA U SLUČAJU NAPLATE AVANSA

 

IZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA U SLUČAJU NAPLATE AVANSA PRE PRIMENE SISTEMA EFISKALIZACIJE

Evidentiranje konačnog prometa (račun Promet – Prodaja), za koji je naplaćen avans pre primene sistema eFiskalizacije vrši se na sledeći način (primer):

Pre eFiskalizacije primljena su dva avansa za promet koji se oporezuje po poreskoj stopi od 20%.
Po osnovu primljenih avansa sačinjena su dva dokumenta:

1.Dokument o primljenom avansu broj 2, sačinjen 25.2.2022. godine na iznos 10.000;
2.Dokument o primljenom avansu broj 17, sačinjen 25.3.2022. godine na iznos 20.000;

Dana 5.04.2022. godine obveznik je otpočeo evidentiranje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Dana 20.05.2022. godine izvršen je promet po osnovu kojeg se izdaje:
3.Avans-Refundacija PFR broj VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 255, PFR vreme 20.05.2022. godine na iznos 30.000 po stopi Đ. Referentni broj: XXXXXXXX-XXXXXXXX-17, Referentno vreme 25.03.2022. godine. Referenca XXXXXXXX-XXXXXXXX-17 odnosi se na poslednji avans primljen pre prelaska obveznika na sistem eFiskalizacije;
4.Promet-Prodaja PFR broj VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 256, PFR vreme 20.05.2022. godine iznos 30.000 po stopi Đ. Referentni broj: VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 255, Referentno vreme 20.05.2022. godine – plaćeno avansno 30.000 po stopi Đ, za uplatu 0. U polju za reklamu obveznik unosi referentni broj i datum izdavanja poslednjeg dokumenta o primljenom avansu (XXXXXXXX-XXXXXXXX-17 25.3.2022.).

 

IZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA U SLUČAJU NAPLATE AVANSA PRE I AVANSA U TOKU PRIMENE SISTEMA EFISKALIZACIJE

Evidentiranje konačnog prometa (račun Promet Prodaja), za koji je naplaćen avans pre primene sistema eFiskalizacije i avans posle fiskalizacije, potrebno je uraditi na sledeći način (primer):

Pre fiskalizacije primljena su dva avansa za promet koji se oporezuje po poreskoj stopi od 20%. Po osnovu primljenih avansa sačinjena su dva dokumenta:
1.Dokument o primljenom avansu broj 2, sačinjen 25.2.2022. godine na iznos 10.000;
2.Dokument o primljenom avansu broj 17, sačinjen 25.3.2022 godine na iznos 20.000;

Dana 5.04.2022. godine obveznik je otpočeo evidentiranje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja i posle toga izdaje dva avansna računa za isti promet:
1.Avans-Prodaja PFR broj VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 25, PFR vreme 25.04.2022. godine na iznos 15.000 po stopi Đ. Referentni broj: XXXXXXXX-XXXXXXXX-17, Referentno vreme 25.03.2022. godine. Referenca XXXXXXXX-XXXXXXXX-17 odnosi se na poslednji avans primljen pre prelaska obveznika na sistem eFiskalizacije;
2.Avans-Prodaja PFR broj VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 62, PFR vreme 05.05.2022. godine na iznos 10.000 po stopi Đ. Referentni broj: VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 25, Referentno vreme 25.04.2022. godine.

Dana 20.05.2022. godine izvršen je promet po osnovu kojeg se izdaje:

3.Avans-Refundacija PFR broj VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 97, PFR vreme 20.05.2022. godine unosi se iznos 55.000 po stopi Đ (što predstavlja zbir svih avansa primljenih i pre i posle eFiskalizacije koji se u tom momentu zatvara). Referentni broj: VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 62, Referentno vreme 05.05.2022. godine;
4.Promet-Prodaja PFR broj VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 98, PFR vreme 20.05.2022. godine iznos 60.000 po stopi Đ. Referentni broj: VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 97, Referentno vreme 20.05.2022. godine – plaćeno avansno 55.000 po stopi Đ, za uplatu 5.000 po stopi Đ.

U polju za reklamu obveznik unosi referentni broj i datum izdavanja poslednjeg fiskalnog računa Avans-Prodaja ( VBGR6ZIU – VBGR6ZIU – 62 05.05.2022.)

 

IZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA U SLUČAJU NAPLATE AVANSA U SISTEMU EFISKALIZACIJE

  • Svaki sledeći račun Avans-Prodaja kao referentni broj ima broj prethodnog računa Avans-Prodaja.
  • Prilikom formiranja konačnog računa Promet-Prodaja prethodno se formira račun Avans-Refundacija.
  • Račun Avans-Refundacija kao referentni broj ima broj poslednjeg računa Avans-Prodaja, a konačni račun, Račun-Prodaja, kao referentni broj ima broj računa Avans-Refundacija.
  • Račun Avans–Refundacija se ne izdaje kupcu.
  • Polje za reklamu ispod naslovne linije koja obeležava kraj fiskalnog računa je u ovom slučaju obavezno polje.
  • Kod računa Avans-Prodaja, a po zahtevu kupca, u polju za reklamu, Esir korisnik (kasir) unosi artikle koji su predmet avansnih plaćanja.
  • Kod konačnog računa, Promet-Prodaja, kasir, u polju za Reklamu, obavezno unosi broj i datum poslednjeg računa Avans-Prodaja, a ostale podatke po zahtevu kupca.

 

Link sa kog su preuzete informacije: https://tap.sandbox.suf.purs.gov.rs/Help/view/1601869521/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5/sr-Cyrl-RS

09.02.2023.

 

Uputstvo – Kucanja avansnih računa

No Comments

Leave a reply