:

ralink logo

Pitanja i odgovori u vezi e-fiskalizacije

Pitanje: Kada se obavezno iskazuje „ESIR vreme“?
Odgovor: ESIR
vreme se obavezno iskazuje samo u slučaju fiskalnog računa Avansa Prodaje (AP). To se dešava ako je datum uplate avansa različit od datuma izdavanja računa.

 

Pitanje: Kada se obavezno iskazuje podatak u polju „ID kupca“?
Odgovor:
Ovaj podatak je obavezan samo u slučaju transakcija namenjenih licu koje mora da se identifikuje i tada mora biti prikazan na računu.
U skladu sa Tehničkim uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a (verzija 1.11), u e-fiskalizaciji račun sa identifikacijom kupca se smatra onim računom koji sadrži identitet kupca. U polje ”buyerId” tkz. ID kupca, kasir upisuje jedinstveni identifikacioni broj koji može biti poreski ili bilo koje druge legitimacije prema šifrarniku

 

Pitanje: Da li se promet izvršen poljoprivrednim gazdinstvima evidentira preko fiskalnog uređaja?

Odgovor:U skladu s propisima o fiskalizaciji u prometu na malo, određena su pravila za evidentiranje transakcija prema vrsti poljoprivrednog gazdinstva. Fizička lica u poljoprivredi moraju koristiti e-fiskalni uređaj za promet na malo. Ova obaveza važi za aktivnosti koje nisu oslobođene fiskalizacije.

Preduzetnici poljoprivrednici s obvezom PDV-a vode poslovne knjige. Registrovani preduzetnici u poljoprivredi, koji ne obavljaju maloprodaju, su izuzeti. To znači da promet dobara i usluga koji obavljaju ovi subjekti nije predmet fiskalizacije, uz pretpostavku da se ne radi o prodaji iz maloprodajnog objekta.

Promet fizičkim licima – nosiocima gazdinstva, zahteva fiskalnu kasu. Preduzetnici poljoprivrednici su izuzeti od te obaveze ako ne obavljaju maloprodaju.

 

Fiskalni račun za promet po osnovu kojeg je avans plaćen pre početka primene Zakona o fiskalizaciji

Izdavanje fiskalnog računa za avans

Prema Tehničkom uputstvu, u slučaju nedostatka originalnog fiskalnog računa, poziv na broj može se odnositi na broj naplate avansa. Na primer, pod brojem 121.

Elektronska fakturisanje u javnom sektoru

Od 1. maja 2022. pristup CRF-u je elektronski, što izaziva problem kod fiskalnih računa.

Obavezni podaci u fiskalnom računu

Sukladno Zakonu o elektronskom fakturisanju, obveznici fiskalizacije imaju obavezu unošenja Poreskog identifikacionog broja (PIB) kupca, a ukoliko je kupac pravno lice, dodatno i Jedinstvenog broja korisnika javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava Uprave za trezor.

Postupanje u slučaju grešaka u fiskalnom računu

Članom 15. stav 1. stav 2) Zakona o fiskalizaciji propisano je da će se novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniti pravno lice – obveznik fiskalizacije ukoliko izda fiskalni račun bez obaveznih propisanih podataka ili sa neispravnim podacima relevantnim za visinu poreske obaveze.

Postupanje u slučaju kvara fiskalnog uređaja

Što se tiče rada u maloprodajnom objektu u kojem je došlo do kvara fiskalnog uređaja, obveznik fiskalizacije može posedovati i jedan fiskalni uređaj koji će koristiti kao rezervni (dodatni), odnosno koji može da koristi ukoliko dođe do kvara „redovnog“ fiskalnog uređaja.

 

Post Views: 463
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x