:

Pitanja i odgovori u vezi e-fiskalizacije

Pitanje: Kada se obavezno iskazuje „ESIR vreme“?
Odgovor:
ESIR vreme se obavezno iskazuje samo u slučaju fiskalnog računa Avansa Prodaje (AP), ukoliko je datum uplate avansa različit od datuma izdavanja računa, odnosno različit u odnosu na datum koji prikazuje PFR vreme na izdatom računu .

Pitanje: Kada se obavezno iskazuje podatak u polju „ID kupca“?
Odgovor:
Ovaj podatak je obavezan samo u slučaju transakcija namenjenih licu koje mora da se identifikuje i tada mora biti prikazan na računu.
U skladu sa Tehničkim uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a (verzija 1.11), u e-fiskalizaciji račun sa identifikacijom kupca se smatra onim računom koji sadrži identitet kupca. U polje ”buyerId” tkz. ID kupca, kasir upisuje jedinstveni identifikacioni broj koji može biti poreski ili bilo koje druge legitimacije prema šifrarniku

Pitanje: Da li se promet izvršen poljoprivrednim gazdinstvima evidentira preko fiskalnog uređaja?
Odgovor:
Ukoliko obveznik vrši promet na malo (a iz delatnosti koja nije oslobođena obaveze evidentiranja preko fiskalnog uređaja) „poljoprivrednom gazdinstvu“ biće u obavezi da evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja ukoliko se radi o fizičkom licu – nosiocu poljoprivrednog gazdinstva, osiguraniku poljoprivredniku (lice koje doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaća po rešenju, kao osiguranik po osnovu poljoprivredne delatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje) ili korisniku poljoprivredne penzije.
Ali, ako se radi o preduzetniku poljoprivredniku (fizičko lice koje se bavi poljoprivredom na poljoprivrednom gazdinstvu i koje je obveznik PDV-a pa zbog toga vodi poslovne knjige (ili se samoinicijativno odluči da vodi poslovne knjige, čime stiče poreski status preduzetnika poljoprivrednika)) ili registrovanom preduzetniku koji se bavi poljoprivredom na poljoprivrednom gazdinstvu u tom slučaju promet koji se vrši tim licima neće biti predmet fiskalizacije (ovo uz pretpostavku da se ne radi o prodaji iz maloprodajnog objekta).
Naravno, ukoliko se promet dobara i usluga vrši iz maloprodajnih objekata, svaki promet je predmet fiskalizacije pa nije ni od uticaja da se razluči koje lice obavlja poljoprivrednu delatnost na poljoprivrednom gazdinstvu.
Pri tome, i u ranijoj praksi se primenjivao isti princip – ukoliko se promet vrši fizičkom licu – nosiocu poljoprivrednog gazdinstva (koje nije preduzetnik poljoprivrednik), postojala je obaveza evidentiranja tog prometa preko fiskalne kase (u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama), što je potvrđeno i u mišljenju Ministarstva finansija, br. 413-00-00280/2009-04 od 6.10.2009.

 

Fiskalni račun za promet po osnovu kojeg je avans plaćen pre početka primene Zakona o fiskalizaciji

Prema Tehničkom uputstvu, predviđeno je da se u slučaju nepostojanja originalnog fiskalnog računa, ako je promet nastao pre uvođenja elektronskih fiskalnih uređaja, poziv na broj može odnositi na broj računa pod kojim je naplata avansa knjigovodstveno zavedena, npr. 121.

U skladu sa navedenim, kada je avans primljen u periodu primene Zakona o fiskalnim kasama, fiskalni račun za promet se izdaje u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji, a obveznik fiskalizacije može da prilikom izdavanja konačnog fiskalnog računa Promet Prodaja kao referentni broj upiše broj računa pod kojim je prethodno naplaćeni avans knjigovodstveno zaveden:
Ref. broj: XXXXXXXX-XXXXXXXX-121
– Gde je ” XXXXXXXX-XXXXXXXX ” predefinisani deo
– Gde je ”121” – Broj računa na koji se referencira, a koji obveznik vodi u evidenciji računa ili knjigovodstvu.

 

Izdavanje fiskalnog računa korisniku javnih sredstava

Kod obveznika koji vrše promet na malo korisnicima javnog sektora koji svoje obaveze izmiruju preko računa trezora, postavilo se pitanje kako će izdati fiskalni računi biti evidentirani u CRF-u, s obzirom da se od 1. 5. 2022. godine tom sistemu više ne može pristupati ručno, nego isključivo putem sistema elektronskih faktura. Znači, s obzirom da je članom 3. stav 2. tačka 1) Zakona o elektronskom fakturisanju propisano da obaveza izdavanja elektronske fakture ne postoji za promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju, postavlja se pitanje kako će korisnik javnog sektora da plati za izvršen mu promet, ako račun ne vidi u CRF-u? U skladu sa propisima o fiskalizaciji obavezan je unos PIB-a kupca, ako je kupac pravno lice, odnosno obveznik prihoda od samostalne delatnosti. Prilikom izdavanja fiskalnog računa, potrebno je da se u polje „buyerId“ (ID kupca) upiše jedinstveni identifikacioni broj, pri čemu je šifra kupca, to jest ID kupca obeležena brojem 12, a nakon dvotačke se ovo pravno lice identifikuje Poreskim  identifikacionim brojem (PIB) i Jedinstvenim brojem korisnika javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava Uprave za trezor (JBKJS). 12: PIB i JBKJS kupca (PIB:JBKJS). Suština je da će obveznici fiskalizacije navedene podatke obavezno unositi u fiskalni račun, a zatim će se podaci iz Sistema za upravljanje fiskalizacijom preuzimati u Sistem elektronskih faktura, odnosno u CRF

 

Obaveza poništavanja fiskalnog računa u kojem je naveden pogrešan način plaćanja

Članom 15. stav 1. stav 2) Zakona o fiskalizaciji propisano je da će se novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice – obveznik fiskalizacije, ako izda fiskalni račun koji ne sadrži obavezne propisane podatke ili sadrži neispravne podatke koji su od značaja za visinu poreske obaveze. Bez obzira što podatak o načinu plaćanja ne utiče na visinu poreske obaveze, Ministarstvo finansija je u mišljenju br. 011-00-01137/2021-04 od 31. 3. 2022. godine zauzelo stav da „u slučaju izdavanja računa sa pogrešim načinom plaćanja potrebno je poništiti račun tako što se izdaje račun refundacija koji referencirate na prethodno izdati račun koji je bio sa neispravnim načinom plaćanja, i u kome u polju IdKupca navodite PIB vaše kompanije, a nakon toga se izdaje račun prodaja. Time se račun za poništavanje razlikuje od klasičnog računa refundacije u kome je izvršeno vraćanje novca. Isti je postupak i u slučaju izdavanja računa bez PIB-a kupca, tj. izdaje se račun refundacija sa referenciranjem na „pogrešno“ izdati račun, a u polju IdKupca upisujete PIB vaše kompanije.

 

Postupanje u slučaju kvara fiskalnog uređaja

Što se tiče rada u maloprodajnom objektu u kojem je došlo do kvara fiskalnog uređaja, obveznik fiskalizacije može posedovati i jedan fiskalni uređaj koji će koristiti kao rezervni (dodatni), odnosno koji može da koristi ukoliko dođe do kvara „redovnog“ fiskalnog uređaja. U tom slučaju je neophodno u rezervni fiskalni uređaj staviti bezbednosni element koji je obveznik koristio u fiskalnom uređaju koji se pokvario. Takođe, kao dodatna opcija, da bi se obezbedio nesmetani rad u maloprodajnom objektu, obveznik može da koristi i Virtuelni procesor fiskalnih računa (VPFR). Virtuelni PFR je softver koji se nalazi na serveru Poreske uprave i koji je besplatan za korišćenje. U maloprodajnom objektu obveznik ima mogućnost da koristi virtuelni PFR uz obavezu da ima minimalno jedan lokalni PFR po prodajnom objektu. Za virtuelni PFR bezbednosni element je fajl koji se dobija preko portala Poreske uprave ePorezi i koji je jedinstven za svaki virtuelni PFR

 

No Comments

Leave a reply