:

1.1 Uvod u Program za veleprodaju

Program za veleprodaju Kompas je napravljen kao kompletno softversko poslovodstveno-knjigovodstveno rešenje.

Pogodan za vođenje malog i srednjeg biznisa, u svim oblastima poslovanja:

 • veleprodaji
 • maloprodaji
 • uslugama
 • proizvodnji

Radi lakšeg rada, ti delovi su grupisani kao:

 • veleprodaja, koja sadrži i usluge i finansijsko knjigovodstvo,
 • maloprodaja sa radom sa fiskalnim štampačem i proizvodnja.

Između poslovodstvenog i knjigovodstvenog dela postoji automatska veza definisana modelima, odnosno načinima knjiženja robnih dokumenata, koji se jednom podešeni, automatski knjiže u finanijsko knjigovodstvo. Nerobni dokumenti se knjiže direktno u finansijsko knjigovodstvo pravljenjem klasičnih finansijskih naloga.

Osim robnog i finansijskog dela, kao i lagera, stanja kupaca i dobavljača, knjiga i kartica koji idu uz to i daju knjigovodstveno-poslovodstvenu sliku preduzeča, postoji čitav niz analiza, pregleda i grafikona koji pružaju menadžersku sliku poslovanja preduzeča.

Napomena

U robnom delu je omogučeno pravljenje svih potrebnih, i poslovanju poznatih tipova dokumenata, kao što su:

 • fakture
 • gotovinski računi
 • kalkulacije veleprodaje i maloprodaje
 • ulazi sirovina
 • INO kalkulacije
 • otkupi
 • prenosi između magacina
 • veleprodaje i maloprodaje
 • proizvodnje i veleprodaje i maloprodaje
 • povratnice po svim tipovima izdatih dokumenata
 • trebovanja
 • radni nalozi
 • otpisi, itd

Kompletan spisak dokumenata će biti analiziran kroz uputstvo o njihovom koriščenju.

Napominjemo da se večina dokumenata izrađuje na gotovo isti način, sa gotovo istim interfejsom. Ovladavanjem znanjem o pravljenju jedne vrste dokumenta, stičete znanje za proizvodnju gotovo svih ostalih tipova robnih dokumenta. Uputstvo če, radi uštede prostora u vremena detaljno baviti samo najčešče upotrebljavanim tipovima dokumenata, dok če za ostale biti iznete samo razlike u odnosu na standardne dokumente.

Knjiženje finansijskih naloga, osim ovog uputstva podrazumeva i određeno knjigovodstveno znanje, koje če takođe biti potrebno i za razumevanje knjigovodstvenih kartica.

To su:

 • sintetičke, analitičke,
 • zbirne sintetičke i
 • zbirne analitičke kartice,
 • IOS-i,
 • bruto bilansi,
 • zaključni listovi i
 • svi ostali knjigovodstveni izveštaji,

Prenošenje tog knjigovodstvenog znanja neče biti predmet ovog uputstva, ali predmet uputstva če biti način rada i proizvodnja dokumenata i kartica, kao i pravljenja šablona za knjiženje u tehničkom smislu.

Kao deo Program za veleprodaju finansijskog dela progama če biti obrađeno posmatranje knjiga: Kep, Ulaznih i Izlaznih računa, Evidencija PDV-a i niza drugih knjiga koje su neophodne po zakonu o računovodstvu, a biče taksativno nabrojane, uz detaljno uputstvo za podešavanje i formiranje iz unetih podataka.

Kao zasebna celina uputstva se nalazi deo o menadžerskim analizama poslovanja uz mogučnost posmatranja nekih u principu finansijskih izveštaja na menažerski način, bez potrebe za poznavanjem knjigovodstva, kao što su stanja kupaca i dobavljača, lagera, isplativosti saradnje sa pojedinačnim partnerima, ostvarenim maržama po kupcu i artiklu, komercijalisti i slično, pračeno mogučnošču grafičkih prikaza traženih izveštaja i analiza.

1.2. Opšte konvencije

Program za veleprodaju Kompas je pravljen za Windows® platformu, i prati konvencije koje je propisao operativni sistem. U radu sa programom je omogučeno korištenje miša u svim operacijama, ali obzirom da se u knjigovodsteno-poslovodstvenom radu unosi dosta numeričkih vrednosti sa tastature, omogučen je takođe rad i samo sa tastature, radi lakšeg rada korisnicima kojima takav način više odgovara. Svaka radnja se može izvršiti na više načina.

Detalji če biti objašnjeni u samom uputstvu, ali kao ilustraciju navodim mogučnost:

 • klika mišem na dugme
 • izbora iz menija
 • desni klik mišem i izbor iz padajućeg menija koji se tada pojavi
 • pritiskanje dugmeta ALT+podvučeno slovo na imenu funkcije na dugmetu
 • funkcijski taster (od F1 do F12)
 • ili jednostavno pritisak na Enter, Esc, Insert, Del ili bilo koje drugo funkcijsko dugme dodeljeno željenoj operaciji, a sve to za istu operaciju, u skladu sa izborom najpogodnijeg načina rada svakog korisnika ponaosob

Ono što je uspostavljeno kao opšte pravilo su sledeče funkcije:

 • pritisak na dugme Enter uvek znači potvrdu
 • Esc uvek znači odustajanje
 • Del uvek znači brisanje
 • Insert uvek znači dodavanje
 • Tab uvek znači prelazak na sledeče polje
 • ALT+Tab uvek znači povratak na prethodno polje
 • Strelica (kursor) na dole znači listanje tabele na dole
 • A stelica na gore listanje tabele na gore
 • PgUp listanje cele strane na gore
 • a PgDown listanje cele stranice na dole itd.

Sve su to standrdne konvencije operativnog sistema i koriste se ne samo u ovom softveru, več i editorima teksta, tabela i gotovo svim standardizovanim softverima za navedeni operativni sistem. Svaka od ovih operacija se odnosi na selektovani zapis i samo za njega. Selektovani zapis se prepoznaje po tome što je „markiran“, odnosno prevučen crnim, za razliku od neselektovanih zapisa koji su na beloj pozadini.

1.3 Podešavanje programa

Pošto je Program za veleprodaju predviđen za rad više vrsta korisnika i pokušava da pokrije sve poznate delatnosti, omogučena je maksimalna fleksibilnost i korisničko podešavanje gotovo svakog parametra:

 • od izgleda i veličine svakog prozora
 • rasporeda i veličina kolona u tabelama
 • vrste i veličine fontova u prikazu
 • i štampi izveštaja
 • izbora preko 30 tipova
 • izgleda faktura i drugih dokumenta u štampi
 • do funkcionalnih podešavanja koja definišu načine formiranja izveštaja
 • načine proizvodnje dokumenata
 • sigurnosne aspekte programa
 • dodelu prava i šifara korisnicima i čitav niz drugih elemenata koji promenom mogu u potpunosti prilagoditi rad sa programom željama korisnika.

Ovaj segment, kao veoma važan če biti objašnjen kroz uputstvo nekoliko puta, pojedinačno, vezano za svaki dokument, knjigu i analizu koja se bude objašnjavala i zbirno u posebnom poglavlju podešavanja programa. Za sada je važno razumeti da je za pravilno podešavanje programa potrebno steči administratorsko znanje, a da program dolazi sa standardnim podešavanjem koje zadovoljava večinu standardnih korisnika.

 

Program za veleprodaju
Program za veleprodaju RaLink
Program za veleprodaju ralink servis