:

AŽURIRANJA TERON SOFTVERA

AŽURIRANJA TERON SOFTVERA 29.06.2023. Teron ESIR: U Osnovnim podešavanjima ukoliko se uključi opcija "Tastatura maksimalne veličine" ESIR će shodno slobodnom prostoru na ekranu povećati numeričku tastaturu prilikom unosa računa. Povećani tasteri za unos PIN koda radnika i bezbednosnog elementa. U Osnovnim podešavanjem izborom opcije "Vrste računa" moguće je isključiti neke...