:

Ralink Logo

         AŽURIRANJA TERON SOFTVERA

29.06.2023.

Teron ESIR:

11.05.2023.

Teron ESIR:

06.04.2023.

Teron ESIR:
 • Prvi korisnik ima administratorske privilegije, dok se ostalim korisnicima dodeljuju specifična ovlašćenja. Detaljno definisanje prava pristupa: administrator ima potpuni pristup, dok se narednim korisnicima specificiraju posebna ovlašćenja. Podešavanje prava pristupa se realizuje u okviru opcije “Podešavanja / Prodavac / Promeni” a potom pritiskom na ikonicu u obliku katanca. Ova funkcionalnost zahteva Teron Plus licencu.
 • Kada se artikl doda na račun, lista se automatski pomera na dole tako da je uvek vidljivo koji artikl je dodat
 • U podešavanjima je moguće uključiti opciju da se kasir automatski odjavi nakon fiskalizacije i štampanja računa (Podešavanja / Osnovna podešavanja / Automatska odjava nakon unetog računa).
 • U podešavanjima je moguće isključiti obavezan duži pritisak na opciju “Štampa” za pokretanje fiskalizacije (Podešavanja / Osnovna podešavanja / Duži pritisak ya štampu računa)
 • Mogućnost snimanja izveštaja u file na PC-u u XLSX formatu: na svim izveštajima postoji ikonica u obliku diskete pritiskom na koju se izveštaj snima u file na računaru
 • Unapređenje rada sa tastaturom na PC-u: pritiskom na enter na poslednjem polju za unos količine se artikl automatski dodaje na račun, pritiskom na F10 se pokreće proces fiskalizacije i štampanja računa.
 • Ispravljeni problemi u očitavanju barkod-a putem kamere
 • Ispravljen problem u unosu količine kada se obriše sadržaj polja a u podešavanjima je onemogućeno unošenje decimala

02.03.2023.

Teron ESIR sa podrškom za Engleski jezik i automatski prenos stanja magacina: Teron ESIR pruža podršku za Engleski jezik u svojoj aplikaciji, a automatski prenosi stanje magacina na server. Ova funkcionalnost omogućava korisnicima laku i efikasnu administraciju zaliha.
Pretraga baza pravnih lica i optimizacija E-Faktura u Teron Plus: U okviru Teron Plus, korisnici sada imaju mogućnost pretrage lokalne baze komitenata i baze kompanija (SEF i NBS). Novi izveštaji, poput “Otvoreni avansni računi” i “Zatvoreni avansni računi”, omogućavaju detaljan uvid u grupisane račune. Takođe, E-Fakture su optimizovane za rad sa dokumentima velikih veličina.
Dodatna poboljšanja i upozorenja: Dodatne funkcionalnosti uključuju automatsko preuzimanje Matičnog Broja kompanije iz baze kompanija u opciji za podešavanje podataka za E-Faktura. ESIR pruža upozorenje ukoliko uređaj nije preneo račune na server PURS-a u zadnjih 5 ili više dana. Takođe, korisnici se prilikom prvog pokretanja aplikacije upozoravaju na uslove korišćenja. Mogućnost prenosa računa na server može se podešavati prema želji korisnika. Ove promene doprinose unapređenoj stabilnosti sistema Teron ESIR.

09.02.2023.

Teron ESIR:
 • E-Faktura – mogućnost prilaganja tri dodatna pdf dokumenta uz svaku fakturu kao i pregleda priloženih dokumenata na fakturama (Teron Plus licenca)
 • E-Faktura – u skladu sa izmenama na SEF-u ukinuta je opcija poništavanja faktura a umesto nje omogućeno storniranje faktura (Teron Plus licenca)
 • E-Faktura – u skladu sa izmenama na SEF-u moguće je naknadno prihvatiti prethodno odbijenu fakturu (Teron Plus licenca)
 • E-Faktura – prilikom prihvatanja faktura više nije obavezno da se unese komentar (Teron Plus licenca)
 • E-Faktura – prilikom unosa artikla na račun se odmah pojavljuje upozorenje ukoliko artikl nema definisanu poresku kategoriju (Teron Plus licenca)
 • Izveštaj sa svim računima (Transakcije) na kraju ima dodatu i kolonu sa nazivom kasira
 • Podržan Ciontek CS20/CS30 uređaj
 • Unapređena stabilnost

POVRATAK NA POČETNU                                                                                                                                                                                                                                                             Nazad