:

Ralink Logo

NOVE FUNKCIONALNOSTI U TERON SOFTVERU I FISKALNIM KASAMA

Poštovani partneri,
U decembru je u planu realizacija četiri nove značajne funkcionalnosti u teron softveru i fiskalnih kasa Teron.
Svi naši korisnici će imati mogućnost da aktiviraju ove dodatne mogućnosti uz minimalnu nadoknadu ili da ostanu na sadašnjem paketu usluga.

U nastavku je spisak i detaljniji opis funkcionalnosti:

1. E-Faktura

Najznačajnija nova mogućnost su eFakture, koje postaju zakonska obaveza od 01.01.2023., odnosno slanje i prijem efaktura (kao što su fakture od javno komunalnih preduzeća, elektroprivrede…) kao i odobravanje i vođenje evidencije. Dakle sve to ćete moći raditi bez da se logujete na portal Poreske uprave SEF.

Teron softver i fiskalne kase bi imali mogućnost da se račun unese na isti način kao i za potrebe fiskalizacije, ali da se pošalje na SEF (sistem za elektronske fakture). Korisnik unosi stavke računa. Pored toga, ima opciju dodavanja podataka sa SEF-a koji nisu u fiskalizaciji (npr. matični broj, broj fakture). Teron ESIR pravi i šalje fakture. Takođe, pregleda, prihvata i odbija dolazne i odlazne fakture.

2.Lager lista

Mnogim korisnicima koji rade sa robom biće veoma značajna nova mogućnost vođenja stanja artikala odnosno lager lista. Dakle da uvek imate uvid u trenutno stanje robe u radnji.

Teron softver i fiskalne kase bi imali mogućnost da se popiše stanje robe (artikala) i prilikom prodaje bi se količina oduzimala sa stanja, a prilikom refundacije količina vraćala na stanje. U svakom momentu bi bilo moguće napraviti izveštaj po artiklima sa trenutnim stanjem kao i ažuriranje stanja za pojedinačne artikle.

3.Prenos transakcija na Teron Portal

Do sada je bilo moguće sa udaljene lokacije dodavati artikle i menjati cene, a od sada imate mogućnost i praćenja prometa od kuće ili sa bilo koje udaljene lokacije.

Korisnik bi bio u mogućnosti da aktivira opciju da se svi računi prenose na Teron Portal i na portalu bi korisnik mogao u realnom vremenu da ima uvid u sve račune. U slučaju da uređaj privremeno nema pristup internetu Teron ESIR bi pratio koji računi su poslati i čuvao ih sve dok ih uspešno ne pošalje na portal. Ova funkcionalnost korisna je za praćenje rada objekata. Nije potrebno pozivati radnike za izveštaje o transakcijama.

4.Više paralelnih računa (otvoreni računi)

Nova mogućnost za ugostitelje, ali i za ostale delatnosti kojima je potrebno da u isto vreme može biti otvoreno više računa.

Teron softver i fiskalne kase mogli bi raditi s više otvorenih računa. Korisnik bi se mogao prebacivati između njih, dodavati stavke, zatvarati i fiskalizovati pojedine račune. Ova funkcionalnost može biti korisna u kafićima, restoranima i sličnim mestima s više otvorenih računa. Pogodna je i kada je potrebno duže vreme unositi stavke na račun.

5. Podrška za platne terminale sa AssecoPos/Payten aplikacijom.

U okviru ove sekcije se mogu podesiti  parametri vezani za platni terminal. Ako je unet iznos u polje “Kartica” u tipovima plaćanja, sistem će prvo poslati taj iznos na platni terminal radi naplate. Tek nakon uspešne naplate će nastaviti s fiskalizacijom i štampanjem računa.

Sve navedene opcije dobijate u Teron Plus paketu.
Teron Plus paket sastoji se od Osnovnog paketa + navedenih dodatih funkcija.
Osnovni paket ostaje sa istom cenom kao i do sada 6e+ PDV na mesečnom nivou, a Teron Plus iznosi 10e + PDV.

Ukoliko ste zainteresovani za pretplatu na nove funkcije, kontaktirajte nas!

noveFunkcionalnosti

noveFunkcionalnosti

POVRATAK NA POČETNU                                                                                                                                                                                                                                                             Nazad