:

KAKO DA URADITE IZVEŠTAJE NA NOVOJ TERON TPS900 FISKALNOJ KASI?

KAKO DA URADITE IZVEŠTAJE NA NOVOJ TERON TPS900 FISKALNOJ KASI? ZA IZRADU IZVEŠTAJA BIRAMO FUNKCIJU 3.BLAGAJNA -ZA NULIRANJE DANA BIRAMO OPCIJU “PRESEK STANJA” . PO PRITISKU NA “PRESEK STANJA” DOBIJAMO VIZUELNU PREZENTACIJU SAMOG IZVEŠTAJA KOJI MOŽEMO DA ODŠTAMPAMO PRITISKOM NA SIMBOL ŠTAMPAČA. NAKON ŠTAMPANJA PRESEKA STANJA, KASA...

Share internal_server_error <![CDATA[WordPress &rsaquo; Error]]> 500