:

Ralink Logo

Teron TPS900: Brzo prokucavanje računa.

ZA PRODAJU IDEMO NA FUNKCIJU POČETNA  U POLJE ARTIKAL UNOSIMO  ŠIFRU ARTIKLA I TASTER „POTVRDI“. KASA TERON TPS900 POZIVA ARTIKAL I U ZAVISNOSTI OD POTREBE MENJAMO CENU ILI KOLIČINU I PRITISKAMO TASTER „DODAJ NA RAČUN“. ARTIKAL JE DODAT NA RAČUN I SADA NA TASTERU „UKUPNO“ PIŠE TRENUTNO STANJE RAČUNA. POSTUPAK SE PONAVLJA ZA SVAKI ARTIKAL I PRITISKAMO TASTER „UKUPNO“.

-U SLEDEĆEM PROZORU DOBIJAMO SPISAK STAVKI NA RAČUNU KOJE MOŽEMO DA SKLONIMO SA RAČUNA PRITISKOM NA TASTER „-“ KOJI SE NALAZI ISPRED SVAKOG ARTIKLA.

-ZA PROMENU TIPA PLAĆANJA PRITISKAMO DUGME „TIP PLAĆANJA“ U KOJE ILI UNOSIMO IZNOS ILI PRITISKAMO SIMBOL KVAČICU KOJI PODRAZUMEVA DA JE CEO IZNOS PLAĆEN TIM PLATNIM SREDSTVOM BEZ POTREBE UNOSA IZNOSA. 

– ZA ŠTAMPU RAČUNA PRITISNEMO I DRŽIMO TASTER „ŠTAMPA“ 2 SEKUNDE. RAČUN IZLAZI IZ TERON TPS900 KASE.

-ZA GOTOVINSKI RAČUN PRITISKAMO TASTER “????”  KOJE NAM DAJE OPCIJU „DETALJI RAČUNA“. U POLJE „KUPAC“ UNOSIMO PIB U FORMATU 10:123456789 ILI JMBG: 11:123456789012 ILI 12:123456789 ZA DRŽAVNE FIRME.

-ZA FAKTURU POSTUPAK JE ISTI KAO I GOTOVINSKI RAČUN SA RAZLIKOM PLATNOG SREDSTVA. KOD FAKTURE ĆE BITI “PRENOS NA RAČUN“

VIDEO UPUTSTVO MOŽETE POGLEDATI NA SLEDEĆEM LINKU: https://www.youtube.com/watch?v=UvfrSN75m-A&list=PLXRyB-5Zz8a5y3yWJ9aFXBONPDIHidJqH&index=4

POVRATAK NA POČETNU                                                                                                                                                                                                                                                             Nazad