+381 63 594 711

  office@ralink.rs

GPRS terminal

Fiskalne kase moraju imati GRS terminal za daljinsko očitavanje svih dnevnih izveštaja iz fiskalne kase za zadati period. ...

Share

Dnevni izveštaji

Obveznik je dužan da vodi knjigu dnevnih izveštaja za svaku kasu, bez obzira da li je bilo prometa. Obveznik je dužan da odštampa dnevne izveštaje evidentira i odloži u knjigu dnevnih izveštaja hronološkim redom. Knjiga se čuva tri godine. ...

Share

Šta je obaveza evidentiranja

Obavezno je evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa dobara na malo,odnosno svake pojedinačno izvršene usluge fizičkim licima, preko elektronske registar kase sa fiskanom memorijom. Odnosno, lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na mlao, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno...

Share

Šta je fiskalni dokument

Svaki fiskalni dokument obavezno sadrži fiskalni logo, koji se sastoji od četiri ocila razdvojenih ksrtom ispisanik u kvadratu dimenzija ne manjih od 5mm x 5mm i ne većih od 7 mm x 7mm. ...

Share

Šta je fiskalizacija

Uopšteno rečeno fiskalizacija je stavljanje fiskalne kase u upotrebu. Pre početka evidentiranja prometa preko fiskalne kas, vrši se fiskalizaija fiskalne kase. Zahtev za fiskalizaciju obveznik je dužan podneti Poreskoj upravi, preko ovašćenog servisa. Servisiranje i popravku fiskale kase, kao i obuku i tehničku podršku u radu obavlja ovlašćeni servis....

Share

Tehnički pregled

Obavezan godišnji tehnički pregled se ne zakazuje. Traje sat vremena. Kase se mogu predati radnim danima od 8 do 17h.Uz kasu potrebno je doneti strujni adapter, servisnu knjižicu i pečat. ...

Share

Izdavanje računa za bezgotovinsko plaćanje

Obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja. ...

Share

Kada postoji obaveza izdavanja gotovinskog računa?

U slučaju kada se vrši promet dobara na malo pravnom licu ili preduzetniku, privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da formira, odštampa i izda fiskalni isečak fiskalne kase čime je evidentiran i taj promet. Privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo...

Share