Dnevni izveštaji

Obveznik je dužan da vodi knjigu dnevnih izveštaja za svaku kasu, bez obzira da li je bilo prometa. Obveznik je dužan da odštampa dnevne izveštaje evidentira i odloži u knjigu dnevnih izveštaja hronološkim redom. Knjiga se čuva tri godine.

Share