Kako se na fiskalnoj kasi evidentira avansno plaćanje?

Privredni subjekt je u momentu prometa dobara, odnosno po izvršenoj usluzi dužan da izda fiskalni isečak, odnosno evidentira promet preko fiskalne kase, nezavisno da li je naknadu za promet dobara, odnosno promet usluga primio unapred kao avansnu uplatu.

Share