Optimizacija rada operativnog sistema

Dugogodisnjim koriscenjem operativnog sistema opadaju njegove performanse, zbog nagomilavanja bespotrebnih fajlova. Optimizacija ukljucuje uklanjanje tih nepotrebnih fajlova, iskljucivanje nepotrebnih servisa koji trose resurse racunara, optimizacija upotrebe ram memorije, ciscenje virusa i malwarea.

Share