U slučaju postojanja više fiskalnih kasa u maloprodajnom objektu, postoji li potreba formiranja dnevnih izveštaja za sve fisklne kase bez obzira da li je bilo prometa

Privredni subjekt koji ima potrebu za formiranjem više naplatnih mesta u jednom maloprodajnom objektu, odnosno ima potrebu za rezervnom fiskalnom kasom, saglasno navedenim odredbama Zakona, dužan je da fiskalizuje sve kase na kojima vrši evidentiranje ostvarenog prometa, kao i rezervnu fiskalnu kasu. U slučaju kada privredni subjekt u svom maloprodajnom objektu ima više fiskalizovanih kasa, a evidentira promet samo preko jedne fiskalne kase dužan je da formira i odštampa dnevni izveštaj za sve fiskalne kase koje se nalaze u maloprodajnom objektu, bez obzira što je stanje dnevnog izveštaja nula. Ukoliko obveznik koji ima više naplatnih mesta u svom objektu ukine jedno ili više naplatnih mesta, odnosno oceni da mu jedna od fiskalnih kasa nije potrebna, može podneti zahtev za defiskalizaciju fiskalne kase.

Share