:

Kratka video uputstva za korišćenje Teron softvera

Kako da pokrenem Teron fiskalnu kasu i uverim se da je spremna za rad?

Kako da ažuriram Teron fiskalnu kasu?