:

Bezbednosni element i PGJO

Prijava poslovnog prostora (PGJO) i bezbednosni element

Ukoliko želite da obavljate promet na malo, neophodno je da koristite fiskalni uređaj, čiji bezbednosni element je odobren od strane Poreske uprave. Fiskalni uređaj je najčešće fiskalna kasa, ali to može biti i kompjuter, tablet ili mobilni telefon. Ova obaveza važi za sva pravna lica koja robu ili usluge prodaju fizičkim licima, uključujući preduzetnike, nedobitne organizacije (fondacije, zadužbine, udruženja, stambene zajednice) i druge obveznike poreza na dobit. Izuzetak su samo lica čije su delatnosti Uredbom izuzete od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

 

E-fiskalizacija: Poreska uprava

U procesu e-fiskalizacije prvo se vrši prijava podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama (PGJO). Potom sledi podnošenje prijave za bezbednosni element.

Od izuzetne važnosti je da svi elementi elektronskog uređaja budu odobreni od strane Poreske uprave, kako ne biste bili u prekršaju i platili kaznu. U nastavku teksta ćemo, korak po korak, pokazati kako izgleda proces podnošenja oba zahteva.

Sigurni smo da će Vam ovo uputstvo biti od koristi. Ipak, ukoliko shvatite da Vam čitav proces oduzima suviše vremena, tu smo da Vam pomognemo i praktično.

Poreska uprava: Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (PGJO)

Prvi korak predstavlja „Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (PGJO)”. Zahtev se unosi preko Elektronskog servisa za fiskalizaciju (ESF) kom se pristupa preko portala ePorezi. 

Radi se o elektronskom formularu koji je potrebno ispravno popuniti kako bi se generisala jedinstvena oznaka poslovnog prostora. Ovde se često ponavljaju iste greške na koje želimo da Vam skrenemo pažnju, kako čitav proces ne biste morali da prolazite dva puta.

 

Najčešće greške pri unosu podataka u prijavu

U polje 2.1 „Naziv poslovnog prostora” potrebno je uneti samo NAZIV prijavljenog maloprodajnog objekta na kome će se koristiti elektronski fiskalni uređaj. U ovo polje se često greškom unese ime i prezime obveznika fiskalizacije (iako ono nije u nazivu poslovne jedinice), adresa ili naziv delatnosti. Naziv se naknadno ne može menjati bez promene bezbednosnog elementa.

U polje 2.2 potrebno je uneti tip poslovne jedinice, ali u skladu sa Pravilnikom koji definiše ovo pitanje. Tako možete izabrati fiksni, nepomični objekat; pokretni, odnosno prenosivi objekat; daljinska trgovina – internet trgovina; automat – samonaplatni objekat, kao što je npr. automata za kafu. Greška koja se ovde javlja proizilazi iz nepoznavanja kategorija, pa se npr. građevinske usluge unesu kao daljinska trgovina.

Ukoliko se desi da pogrešite prilikom unosa ovih stavki, a Poreska uprava izda jedinstvenu oznaku poslovnog prostora sa pogrešnim podacima, biće neophodno da izbrišete postojeću prijavu i podnesete novu.

Ovaj korak, kao i kompletan proces e-fiskalizacije, možemo da uradimo u Vaše ime. Ukoliko se ipak odlučite da sve uradite samostalno, u nastavku je detaljno video uputstvo kako da ispravno popunite prijavu.

Šta je bezbednosni element

Bezbednosni element je hardverski ili softverski element, koji sadrži elektronski sertifikat. Kao što mu i sam naziv sugeriše, obezbeđuje zaštitu i bezbedan prenos podataka između fiskalnog obveznika i Poreske uprave.

Poreska uprava ga izdaje radi potvrde autentičnosti obveznika fiskalizacije. Praktično služi za potvrdu identiteta finansijskog obveznika prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom. Personalizovan je i izdaje se za obveznika fiskalizacije, konkretan poslovni prostor i poslovnu prostoriju.

 

Prijava za bezbednosni element za fiskalnu kasu

Po dobijanju jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije, podnosi se prijava za izdavanje bezbednosnog elementa. Poput prethodne, i ova vrsta zahteva se podnosi putem interneta, odnosno Elektronskog servisa za fiskalizaciju (ESF).

Obveznik fiskalizacije (autorizovana osoba) može da podnese zahtev za bezbednosni element tek nakon izbora fiskalnog uređaja koji će koristiti. U trenutku prijave, važno je navesti da li kartica na kojoj će se naći bezbednosni element treba da bude u punoj veličini ili SIM, što zavisi od fiskalnog uređaja.

Prilikom prijave, autorizovana osoba može da navede koga ovlašćuje za preuzimanje bezbednosnog elementa. U jednoj prijavi može se zahtevati više bezbednosnih elemenata. Registar odobrenih elemenata objavljuje se na sajtu Poreske uprave.

Bezbednosni element u obliku kartice je potrebno preuzeti u filijali Poreske uprave. Izuzetak su obveznici Centra za velike poreske obveznike (CVPO) koji bezbednosni element preuzimaju u CVPO. U slučaju da je bezbednosni element u formi fajla, Poreska uprava ga šalje u poresko sanduče sa instrukcijama za preuzimanje.

 

Fiskalni uređaj je spreman za upotrebu kada se spoji sa bezbednosnim elementom. U skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, račun koji je izdat bez korišćenja bezbednosnog elementa ne smatra se fiskalnim računom.

 

RaLink Novi Sad Vam olakšava čitav postupak

U Vaše ime vršimo kompletan proces e-fiskalizacije. Pružićemo Vam jednostavno, pouzdano i efikasno rešenje sa kojim ćete sigurno biti zadovoljni.

Usluga obuhvata:

  • Zahtev za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (PGJO) kod Poreske uprave
  • Zahtev za bezbednosni element (BE)
  • Preuzimanje bezbednosnog elementa (BE) u Poreskoj upravi

Takođe, vršimo nabavku fisklanog uređaja, odgovarajućeg programa i licence. Kako biste sve rešili na jednom mestu, obezbedili smo i profesionalnu obuku za rad na fiskalnoj kasi.

Uz naše desetogodišnje iskustvo, prijava PGJO i prijava za bezbednosni element biće odrađeni brzo, sigurno i profesionalno.

Kontaktirate nas već danas na br. telefona 063 594 711, a mi Vam garantujemo uspešan, siguran i lak početak fiskalnog poslovanja.