:

E-fiskalizacija-kompletno rešenje na jednom mestu

Fiskalizacija nije samo zakonska obaveza, već jedan od ključnih elemenata vođenja uspešnog biznisa. Savremenim načinom poslovanja i prelaskom na digitalne metode evidencije, fiskalizacija se transformisala u tzv. e-fiskalizaciju.

Novi način fiskalizacije podrazumeva upotrebu elektronskih uređaja i softverskih rešenja za praćenje transakcija i izdavanje fiskalnih računa. U nastavku teksta otkrivamo kako da jednostavno i bez greške sprovedete proces fiskalizacije.

 

Zakon o fiskalizaciji

Prema Zakonu o fiskalizaciji koji se primenjuje od 2022. godine, fiskalizacija je skup mera i postupaka koje sprovode obveznici kako bi se omogućila efikasna kontrola ostvarenog prometa na malo, posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja. Ko su obveznici fiskalizacije?

Predmet fiskalizacije je promet na malo i primljeni avans za promet na malo. Promet na malo je svaki promet dobara i usluga fizičkim licima, kao i svaki promet u maloprodajnim objektima, nezavisno da li je kupac fizičko lice ili pravno lice, uključujući i kupovinu na automatu.

Ukratko, obveznici fiskalizacije su sva pravna lica, preduzetnici, neprofitne organizacije i drugi obveznici poreza na dobit koji vrše promet na malo. Poslovi koji su izuzeti od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase su definisani u Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

 

Šta je e-fiskalizacija

  • fiskalizacija je model fiskalizacije zasnovan na online režimu rada, tako da se računi šalju Poreskoj upravi, na tzv. Sistem upravljanja fiskalizacijom (SUF). Podaci o izdatim fiskalnim računima sa QR kodom se dostavljaju Poreskoj upravi u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo.

Ovakav način dostave računa obezbeđuje moderno i digitalizovano poslovanje, izdavanje računa na bezbedan, proveren način način i stalnu povezanost sa Poreskom upravom. Za razliku od ranijih pravila, ako je fiskalni račun obveznika PDV-a izdat u skladu sa propisima, smatra se računom u smislu Zakona o PDV-u, tj. predstavlja dokument koji se knjiži.

 

E-fiskalizacija: Poreska uprava

Proces fiskalizacije obuhvata prijavu na sajtu Poreske uprave, prijavu poslovnih prostora, podnošenje zahteva za bezbednosni element i preuzimanje istog. Procedura se sastoji iz sledećih koraka:

  • Prvi korak je popunjavanje prijave na portalu Poreske uprave i prijave poslovnih prostora (PGJO) za svaku poslovnu jedinicu pojedinačno. U ovom koraku vrši se i izbor odgovarajućeg elektronskog fiskalnog uređaja (fiskalna kasa, tablet, računar ili mobilni telefon).
  • Sledi podnošenje zahteva za bezbednosni element (BE) i njegovo preuzimanje.
  • Završni korak predstavlja spajanjem bezbednosnog elementa (u vidu smart kartice) i uređaja. Time se omogućava automatsko povezivanje sa Poreskom upravom.

RaLink fiskalne kase Novi Sad: besplatna e-fiskalizacija

Prethodno opisan postupak možete sprovesti samostalno, ali ga možete prepustiti i iskusnom timu profesionalaca. Na taj način uštedećete vreme i novac, ali i biti sigurni da je svaki korak urađen kako treba.

Stručni tim RaLink fiskalne kase Novi Sad, brzo i profesionalno, može odraditi kompletnu fiskalizaciju za Vašu firmu. Međutim, uz kupovinu fiskalnog uređaja ili softvera u RaLink-u, uslugu kompletno završenog procesa e-fikaslizacije dobijate potpuno besplatno. Ovo uključuje i preuzimanje bezbednosnog elementa.

 

E-fiskalizacija: Uređaji

Za fiskalizaciju je neophodan elektronski fiskalni uređaj (EFU), odobren od strane Poreske uprave. To može biti hardversko ili softversko rešenje koje korisnik bira u zavisnosti od potreba i vrste posla.

Svaki elektronski fiskalni uređaj ima tri elementa koji mogu biti softverski, hardverski ili softversko-hardverski. Da bi se koristili, elementi moraju biti odobreni od strane Poreske uprave. Ukoliko lice koristi neodobrene elemente, čini prekršaj i rizikuje da bude kažnjeno.

 

Elektronski fiskalni uređaj sadrži:

  • Elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) sa ulogom da formira, pošalje i štampa račun.
  • Procesor fiskalnih računa (PFR), koji može biti lokalni (LPFR) ili virtuelni (VPFR) sa ulogom da obradi, potpiše, kriptuje i pošalje račun. LPFR je procesor fiskalnih računa i ovaj element čuva podatke kada nema interneta.
  • Bezbednosni element (BE) koji može biti digitalna datoteka ili pametna kartica. Služi za identifikaciju firme, što poslovanje čini sigurnijim.

 

Fiskalne kase – Novi Sad

Zahvaljujući velikom broju modela fiskalnih kasa i softvera u prilici smo da  preporučimo najbolje i najpovoljnije opcije. Slušajući potrebe naših klijenata, formirali smo adekvatna rešenja primenljiva na trgovinu, usluge, ugostiteljstvo i drugo.

Uvek nas možete konsultovati oko izbora fiskalnog uređaja. Za uslužne delatnosti preporučujemo fiskalni uređaj sa softverom, uz najpovoljniju cenu, odnosno minimalnu licencu. Za trgovinu preporučujemo softver na računaru i termalni štampač, a za ugostiteljstvo POS računare sa touch screen tehnologijom.

 

Fiskalne kase – cena

Osim fiskalnih kasa i POS sistema u RaLink Novi Sad pronaći ćete i prateću opremu poput bar kod čitača, fiskalnih štampača, čitača bezbednosnog elementa, fioka za novac i sve što Vam je potrebno.  Cene fiskalnih kasa možete pogledati u fiskalna kasa.

Više nema potrebe da tragate za informacijama i sami prolazite nepoznatu proceduru e-fiskalizacije. RaLink Novi Sad Vam obezbeđuje kompletno rešenje na jednom mestu. Ne izostaje ni obuka za rad i usluga vrhunske tehničke asistencije, a sve sa ciljem da Vam olakšamo rad i obezbedimo besprekornu funkcionalnost opreme.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas na broj telefona 063 594 711 ili nas posetite na adresi Todora Toze Jovanovića 4a, u Novom Sadu. Tu smo da pojednostavimo proceduru e-fiskalizacije ili je uradimo umesto Vas.

Radujemo se proširenju Vašeg posla i našoj budućoj saradnji.

Pozovi