:

Fiskalni račun za prodaju osnovnog sredstva

Preduzeće koje posluje samo sa drugim firmama (B2B) i ne obavlja promet na malo, može se naći u situaciji u kojoj će biti u zakonskoj obavezi da izda fiskalni račun. U praksi se nekada dešava da zaposleni ili drugo fizičko lice želi od pravnog lica da otkupi osnovna sredstva. To mogu biti npr. automobil ili kompjuter. Šta se dešava u tom slučaju? Šta treba da znate, kako Vas neizdavanje fiskalnog računa ne bi dovelo u prekršaj? Kako da nađete najefikasnije rešenje za ovu situaciju?

Zakon o fiskalizaciji: Obavezno izdavanje fiskalnog računa i za osnovno sredstvo

Zakonom o fiskalizaciji, koji se primenjuje od 2022. godine. definisano je ko je obveznik fiskalizacije. Bilo koje pravno lice, preduzetnik ili nedobitna organizacija je u obavezi da bude u sistemu fiskalizacije, ukoliko bilo šta prodaje fizičkom licu.

Ova obaveza postoji potpuno nevezano da li se radi o jednoj prodaji godišnje ili se prodaja odvija na svakodnevnom nivou. Isto tako, odnosi se i na prodaju osnovnog sredstava, poput polovne opreme. To mogu biti razne mašine, automobili, kompjuteri, mobilni telefoni, tableti, kompjuterska oprema itd.

Praktično, za svaku prodaju (i uslugu) fizičkom licu, pa i osnovna sredstva, neophodno je izdati fiskalni račun. On mora biti izdat korišćenjem fiskalnog uređaja, čiji elementi su odobreni od strane Poreske uprave. Ako je izdat bez korišćenja bezbednosnog elementa, odobrenog od strane Poreske uprave, račun se ne smatra  validnim.

Ko je oslobođen ove obaveze? Od navedenog pravila izuzete su isključivo one delatnosti koje su posebnom Uredbom oslobođene izdavanja fiskalnih računa.

Da li postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa za osnovna sredstva ako se naplata vrši preko administrativne zabrane

Kada je doneseno navedeno pravilo, pojavila se dilema da li ono važi i u slučaju kada se plaćanje od strane fizičkog lica obavlja kroz administrativnu zabranu. Ministarstvo finansija Republike Srbije izdalo je mišljenje kojim je pojasnilo takvu situaciju.

Naime, kada  je osnovno sredstvo prodato fizičkom licu, a naplaćuje se putem obustave od zarade, pravno lice jeste u zakonskoj obavezi da izda fiskalni račun. To važi bez obzira da li je uplata realizovana na rate, putem administrativne zabrane ili uplatom na tekući račun firme.

Rešenja za izdavanje fiskalnih računa za osnovna sredstva

U slučaju da nemate maloprodaju, a samim tim ni fiskalni uređaj, na raspolaganju su Vam sledeće opcije:

  • Nabavka fiskalnog uređaja i proces fiskalizacije
  • Aplikacija poreske uprave
  • Fiskalna podrška RaLink Novi Sad

Nabavka fiskalne kase ili pokretanje aplikacije Poreske uprave

U finansijskom smislu, pokretanje aplikacije Poreske uprave (ESIR) je povoljnija opcija od nabavke fiskalne kase, međutim u oba slučaja je neophodno da prođete čitav proces e-fiskalizacije. Fiskalne račune ćete biti u prilici da izdajete tek nakon što preuzmete bezbednosni element.

Prvi korak u ovoj proceduri predstavlja prijava za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije. Kako da ispravno popunite obe prijave i na koje stavke je posebno potrebno da obratite pažnju, naveli smo u tekstu Prijava poslovnog prostora (PGJO) i bezbednosni element.

Čeka Vas i izbor elektronskog fiskalnog uređaja (kase, računara, tableta ili telefona), koji može da koristi sopstveni procesor ili procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom.

Imajte u vidu da će Vam trebati određeno vreme da naučite kako funkcioniše fiskalna kasa ili aplikacija. Takođe, tu je i trošak kupovine i/ili mesečne pretplate za kasu. Kasa će Vam možda samo jednokratno služiti, pa bi daleko povoljnija opcija bila iznajmljivanje iste.

Usluge: Fiskalna podrška RaLink Novi Sad

Kako biste prethodno opisanu situaciju rešili brzo i jednostavno, RaLink Novi Sad Vam pruža kompletnu uslugu i podršku. Naći ćemo rešenje prilagođeno Vašim potrebama, čineći Vaše poslovanje što je moguće jednostavnijim i efikasnijim.

Profesionalno i brzo završavamo ceo proces fiskalizacije, kao i izdavanje računa. Vaša obaveza biće samo da nam dostavite informacije koje želite da se nađu na fiskalnom računu.

Usluga kompletne fiskalne podrške za jednokratne transakcije obuhvata:

  • Podnošenje prijave za poslovni prostor i poslovne prostorije (PGJO) i bezbednosni element

Naš stručni i iskusni tim preuzima odgovornost za podnošenje zahteva za poslovnu jedinicu (PGJO) i bezbednosni element (BE), osiguravajući da svi potrebni koraci budu pravilno obavljeni.

  • Preuzimanje i vraćanje bezbednosnog elementa

Shodno važećim propisima, preuzimamo i po obavljenom poslu, vraćamo bezbednosni element Poreskoj upravi. Svu potrebnu dokumentaciju dostavljamo Vama.

  • Fiskalni račun za osnovna sredstva

Kucanje fiskalnih računa za osnovna sredstva uključuje precizno popunjavanje svih relevantnih informacija u skladu s propisima.

 

Za detaljnije informacije i saradnju pozovite nas na broj telefona 063 594 711 ili nam pišite putem kontakt stranice.