:

PRODAJA NOVIH TRGOVAČKIH VAGA

Trgovačke vage prodaja i servis

U našoj ponudi su nove, visokokvalitetne vage sa izvršenom kontrolom i baždarenjem. Naša posvećenost i podrška tokom i nakon kupovine čine nas idealnim partnerom za razvoj Vašeg poslovanja. Tim iskusnih stručnjaka stoji Vam na raspolaganju pri izboru prave vage, ali i njenom servisiranju u toku korišćenja.

Kao posebnu pogodnost ističemo garanciju u trajanju od 24 meseca od momenta kupovine. Za to vreme obezbeđeni su svi rezervni delovi, kao i potrebne baterije. Naravno, baterije i rezervne delove i van garantnog roka možete nabaviti kod nas.

Budući da je na svake dve godine potrebno dobiti potvrdu koja omogućava dalje korišćenje vage, za vreme provere njene ispravnosti obezbeđena je zamenska vaga.

Elektronske digitalne trgovačke vage – prodaja, cena

DIBAL CELY PI-100S

DIBAL CELY PI-100S

17.988,00 din

Opseg merenja: 15/30 kg
Odstupanje: 5/10 gr
Poseduje akumulatorsku bateriju
Žig u trajanju od 24 meseca
Detaljnije

DIBAL CELY PI-100T sa vratom

DIBAL CELY PI-100T

19.188,00 din

Opseg merenja: 6/15 kg
Odstupanje: 2/5 gr
Poseduje akumulatorsku bateriju
Žig u trajanju od 24 meseca
Detaljnije

Trgovačka vaga ACLAS PS6X

ACLAS PS6X

15.588,00 din.

Opseg merenja: 6/15/30 kg
Odstupanje: 2/5/15 gr
Poseduje akumulatorsku bateriju
Žig u trajanju od 24 meseca
Detaljnije

Trgovačka vaga TEM D

TEM D

Kontaktirajte nas

Opseg merenja: 6/15/30 kg
Odstupanje: 1/2, 2/5, 5/10 gr
Poseduje akumulatorsku bateriju
Žig u trajanju od 24 meseca
Detaljnije

TEM B1D sa vratom

TEM B1D

Kontaktirajte nas

Opseg merenja: 6/15/30 kg
Odstupanje: 1/2, 2/5, 5/10 gr
Poseduje akumulatorsku bateriju
Žig u trajanju od 24 meseca
Detaljnije

Gore navedene cene su sa iskazanim PDV-om.

specifikacije vaga

Digitalna trgovačka vaga: Saveti za kupovinu

 

Vage za merenje su neizostavan alat u trgovini i proizvodnji, gde precizno merenje igra ključnu ulogu i utiče na profitabilnost i zadovoljstvo potrošača. Tačnost i preciznost se postiže izborom odgovarajuće digitalne trgovačke vage vrhunskog kvaliteta i pouzdanosti. Iako izbor deluje jednostavno, raznovrsna ponuda modela zahteva poznavanje osnovnih karakteristika kada je u pitanju trgovačka vaga.

Važno je napomenuti da se digitalna trgovačka vaga za merenje razlikuje od digitalne vage koja se koristi u domaćinstvu. U nastavku Vam otkrivamo sve što treba da znate kako biste odabrali vagu koja je adekvatna za Vaše poslovanje. Koje su Vam opcije na raspolaganju? Koja je razlika između digitalne trgovačke vage i vage za domaćinstvo (ili kuhinjske vage)?

 

Šta je trgovačka vaga za merenje?

 

Maloprodajna ili trgovačka vaga za merenje je vrsta opreme koja se koristi u komercijalne svrhe, najčešće u prodavnicama, supermarketima ili drugim prodajnim objektima. Njihova uloga je da tačno izmere težinu različitih proizvoda kako bi se, na osnovu pojedinačne cene, utvrdila ukupna cena koštanja.

Navedenu ulogu im obezbeđuje specijalni softver, tako da se na displeju (ekranu) pokazuje količina proizvoda, jedinična cenu i ukupna cena. Svaka trgovačka vaga za merenje ima dva glavna dislpleja, jedan za kupca i drugi za prodavca.

 

Overavanje (baždarenje) vaga

 

U odnosu na analogne vage, digitalne trgovačke vage su merni uređaji visokog kvaliteta i visoke preciznosti merenja. Kako bi se to postiglo vrši se njihovo baždarenje (overa, potvrda) i kalibracija (etaloniranje).

Baždarenje, odnosno merenje i overavanje vaga podrazumeva nizu ispitivanja kako bi se osiguralo da su dovoljno tačne i da odgovaraju svojoj nameni. Namena je definisana Rešenjem o odobrenju tipa koje izdaje Direkcija za mere i dragocene metale.

Direkcija garantuje da trgovačka vaga ispunjava određene propisane zahteve, odnosno da je merilo usklađeno sa zakonskim propisima. Ako su propisi ispunjeni, vaga (merilo) se žigoše plombom odnosno zaštitnom nalepnicom.

Sve trgovačke vage koje se nalaze u našoj ponudi su odobrene za upotrebu od strane gore pomenute Direkcije. Sa svakom kupljenom vagom dobijate zvaničnu overu i sva uverenja koja mogu biti potrebna za kontrolu u slučaju inspekcije.

 

Šta je etaloniranje vage?

 

Ne postoji vaga koja je 100% tačna jer kod svake vage postoji određeno odstupanje prilikom merenja. Korišćenjem vage, kao i uticajem spoljnih faktora, poput vlage, smanjuje se pouzdanost mernih rezultata. Zato je važno izvršiti etaloniranje vage.

Ovim postupkom se utvrđuje razlika između onoga što vaga pokazuje i tačne mere koju bi teorijski trebalo da pokazuje. Praktično, etaloniranjem se utvrđuju greška u merenju i konstatuje da li se ona nalazi u okviru propisanih dozvoljenih odstupanja. Etaloniranje vrši Akreditovano telo Srbije (ATS).

 

Ukoliko imate bilo koju nedoumicu ili pitanje u vezi kupovine trgovačke vage, slobodno nas kontaktirajte.