:

TERON SOFTVER

Teron je sveobuhvatno rešenje koje če vam pomoči da unapredite svoje poslovanje i efikasnost.
Bez obzira da li ste mala firma, preduzetnik ili velika korporacija, Teron nudi niz močnih opcija koje će vam olakšati svakodnevne zadatke i optimizovati vaše poslovne procese.

Velika promena je stigla! Sada više nema Plus i Osnovnog paketa. Sve funkcije su sada objedinjene u jednom paketu.

Sve što vam je potrebno na jednom mestu!

Upoznajte ključne funkcionalnosti Teron ESIR aplikacije za izdavanje računa:

Prodaja i inventar: Teron vam omogućava efikasno praćenje i upravljanje inventarom, kao i procesom prodaje.

Izdavanje različitih vrsta računa: Teron ESIR omogućava vam da brzo i jednostavno izdajete sve vrste računa, uključujući avansne račune. Bez obzira na kompleksnost vaših transakcija, možete lako generisati i prilagođavati račune prema potrebama.

Brza refundacija i izdavanje avansnih i konačnih računa: Uz pomoć Teron ESIR aplikacije, imate na raspolaganju praktične funkcije za brzu refundaciju, kao i mogućnost izdavanja avansnih i konačnih računa. Ove opcije vam omogućavaju fleksibilnost u rukovanju transakcijama i prilagođavanje potrebama vašeg poslovanja.

Baza artikala sa grupisanjem proizvoda: Teron ESIR poseduje naprednu bazu artikala koja vam omogućava da grupišete proizvode radi bržeg izbora prilikom izdavanja računa. Ovo pojednostavljuje proces izdavanja računa i štedi vreme, čineći ga intuitivnim i efikasnim.

Baza komitenata i slanje računa na e-mail: Aplikacija sadrži bazu komitenata koja olakšava unos podataka o kupcima. Takođe možete jednostavno slati račune putem e-maila, pružajući brzu i efikasnu uslugu svojim kupcima.

Pretraga i pregled izdatih računa: Teron ESIR vam omogućava da pretražujete i pregledate sve izdate račune po različitim kriterijumima. Ovo vam pomaže da brzo pronađete i pregledate relevantne informacije o transakcijama.

Izveštaji i formati: Aplikacija nudi sve standardne ESIR izveštaje koje možete odštampati ili poslati na e-mail u XLSX ili CSV formatu. Na taj način imate pregledne izveštaje koji vam pomažu u analizi vašeg poslovanja.

Integracija sa vaga i barcode čitačima: Teron ESIR se lako povezuje sa različitim modelima vaga, omogućavajući automatsko očitavanje količine. Takođe podržava povezivanje barcode čitača za brzo i precizno unošenje podataka.

Otkrijte napredne funkcionalnosti Teron Plus ESIR aplikacije:

eFakture: Teron Plus ESIR vam omogućava da izdajete elektronske fakture, kao i da pregledate, prihvatate ili odbijate ulazne fakture. Takođe možete pretraživati i pregledati sve ulazne i izlazne fakture, pružajući vam potpunu kontrolu nad vašim finansijskim transakcijama.

Prilagođeni formati računa: Teron Plus ESIR vam omogućava štampanje računa prilagođenih A4 formatu papira. Na taj način možete jednostavno generisati profesionalno izgledajuće račune koji odgovaraju standardnim poslovnim potrebama.

Automatsko izdavanje Kopija Refundacija računa: Aplikacija automatski izdaje Kopije Refundacija računa u skladu sa zakonskim propisima. Ovo vam olakšava administrativne procese i osigurava da ispunjavate sve relevantne propise.

program za veleprodaju slika
slika računa

Lager lista: Aplikacija automatski prati stanje robe na lageru i generiše odgovarajuća izvešća. Ovo vam omogućava efikasno upravljanje zalihama i pravovremeno obaveštavanje o promenama u stanju robe.

Integracija sa platnim terminalima: Teron Plus ESIR ima mogućnost povezivanja sa različitim modelima platnih terminala, omogućavajući vam automatizaciju naplate putem platnih kartica. Ovo pojednostavljuje proces plaćanja i pruža siguran način prihvatanja platnih kartica.

Teron Plus ESIR aplikacija pruža vam sve ove dodatne funkcionalnosti kako biste unapredili efikasnost i pouzdanost vašeg poslovanja.

Udaljena administracija i Teron Portal: Putem Teron Portala, imate mogućnost udaljene administracije baze artikala i baze komitenata. Ovo vam omogućava jednostavan pristup i upravljanje podacima, bez obzira na Vašu lokaciju.

Teron softver možete koristiti na Windows, Linux ili Android uređajima