Vrsimo nadogradnju hardverskih komponenti desktop i laptop racunara. Da bi racunar radio brze nije uvek neophodno kupovati novi, nego je nadogradnjom poboljsati postojecih komponenti uz manje ulaganja. Ugradnja grafickih kartica, ram memorije, procesora, napajanja, ssd diskova i operativnog sistema.

Jedna od najneprijatnijih situacija koja moze zadesiti korisnika racunara je racunarski virus. Uglavnom se manifestuje usporenim radom racunara, presretanjem internet saobracaja, iskakanje popup prozora, redirekcijama na internetu. Vrsimo ciscenje i zastitu desktop, laptop , AllInOne i tablet racunara. Instalacija antivirus programa.

Dugogodisnjim koriscenjem operativnog sistema opadaju njegove performanse, zbog nagomilavanja bespotrebnih fajlova. Optimizacija ukljucuje uklanjanje tih nepotrebnih fajlova, iskljucivanje nepotrebnih servisa koji trose resurse racunara, optimizacija upotrebe ram memorije, ciscenje virusa i malwarea.

Najvecu promenu u vidu brzine rada racunara mozete dobiti promenom tipa memorije za skladistenje operativnog sistema, aplikacije i ostalih podataka. SSD disk nema mehanickih komponenti, zbog toga je mnogo brzi i radi necujno za razliku od HDD diskova. Kod nas u servisu racunara mozete izvrsiti zamenu HDD diska za SSD. Stari HDD disk ne morate baciti, nego uz kupovinu kucista mozete ga pretvoriti u Vaš prenosivi hard disk ili ugraditi postojeci hard disk umesto cd/dvd rooma uz pomoc adaptera.

Fiskalne kase moraju imati GRS terminal za daljinsko očitavanje svih dnevnih izveštaja iz fiskalne kase za zadati period.

Obveznik je dužan da vodi knjigu dnevnih izveštaja za svaku kasu, bez obzira da li je bilo prometa. Obveznik je dužan da odštampa dnevne izveštaje evidentira i odloži u knjigu dnevnih izveštaja hronološkim redom. Knjiga se čuva tri godine.

Obavezno je evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa dobara na malo,odnosno svake pojedinačno izvršene usluge fizičkim licima, preko elektronske registar kase sa fiskanom memorijom. Odnosno, lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na mlao, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostavarenog prometa preko fiskalne kase. Tako obaveza postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknada za pruženu uslugu snosi pravno lice, odnosno preduzetnik.

Svaki fiskalni dokument obavezno sadrži fiskalni logo, koji se sastoji od četiri ocila razdvojenih ksrtom ispisanik u kvadratu dimenzija ne manjih od 5mm x 5mm i ne većih od 7 mm x 7mm.

Uopšteno rečeno fiskalizacija je stavljanje fiskalne kase u upotrebu. Pre početka evidentiranja prometa preko fiskalne kas, vrši se fiskalizaija fiskalne kase. Zahtev za fiskalizaciju obveznik je dužan podneti Poreskoj upravi, preko ovašćenog servisa. Servisiranje i popravku fiskale kase, kao i obuku i tehničku podršku u radu obavlja ovlašćeni servis.

Obavezan godišnji tehnički pregled, kod nas, ne morate zakazivati, već možete doneti fiskalnu kasu ili štampač bilo kada u toku radnog vremena od 8 do 17h. Obveznik je dužan da jednom godišnje obavi tehniĉki pregled fiskalne kase.Rok iz stava 1. ovog ĉlana raĉuna se od dana prve fiskalizacije fiskalne kase. Godišnji pregled fiskalne kase obuhvata: stanje servisne, programske i fiskalne plombe, ĉišćenje štampaĉa i proveru ispravnosti rada fiskalne kase pomoću funkcija iz ĉlana 4. taĉka 8) zakona Uz kasu je potrebno doneti servisnu knjižicu i pečat, a ne trebate nositi strujni adapter. Obično godišnji servis završimo za sat vremena, a vi možete preuzeti fisaklnu kasu kada vam odgovara.

U slučaju prestanka rada kase, kasa se donosi na servis.

Uz kasu potrebno poneti adapter (napajanje), servisnu knjižicu i pečat.

Obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja.

U slučaju kada se vrši promet dobara na malo pravnom licu ili preduzetniku, privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da formira, odštampa i izda fiskalni isečak fiskalne kase čime je evidentiran i taj promet. Privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da pravnom licu ili preduzetniku izda i račun ili drugi dokument u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost i da u tom računu (fakturi) upiše broj fiskalnog isečka na osnovu koga je promet evidentiran preko fiskalne kase. Ovako označen račun (sa upisanim brojem fiskalnog isečka) služi kupcu dobra (pravno lice i preduzetnik) za pravdanje plaćanja u gotovom novcu, odnosno za isplatu gotovog novca u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom.

Privredni subjekt je dužan da formira i štampa jednom dnevno na kraju rada dnevni izveštaj, bez obzira da li je i koliko prometa ostvario dnevno prometom dobara, odnosno pružanjem usluga i dužan je da nabavi i priključi terminal za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja iz fiskalne kase. Promet koji privredni subjekt ostvari prodajom dobara ili vršenjem usluga, dužan je da evidentira preko fiskalne kase, bez obzira da li se naplata vrši gotovinski ili bezgotovinskom uplatom na račun privrednog subjekta koji prodaje dobra, odnosno pruža usluge.

Privredni subjekt koji ima potrebu za formiranjem više naplatnih mesta u jednom maloprodajnom objektu, odnosno ima potrebu za rezervnom fiskalnom kasom, saglasno navedenim odredbama Zakona, dužan je da fiskalizuje sve kase na kojima vrši evidentiranje ostvarenog prometa, kao i rezervnu fiskalnu kasu. U slučaju kada privredni subjekt u svom maloprodajnom objektu ima više fiskalizovanih kasa, a evidentira promet samo preko jedne fiskalne kase dužan je da formira i odštampa dnevni izveštaj za sve fiskalne kase koje se nalaze u maloprodajnom objektu, bez obzira što je stanje dnevnog izveštaja nula. Ukoliko obveznik koji ima više naplatnih mesta u svom objektu ukine jedno ili više naplatnih mesta, odnosno oceni da mu jedna od fiskalnih kasa nije potrebna, može podneti zahtev za defiskalizaciju fiskalne kase.

Obzirom da delatnost 63400 (aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju) koju privredni subjekt obavlja za fizička lica, nije izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase članom 3. stav 3. Zakona, kao i Uredbom, promet koji ostvari privredni subjekt pružanjem usluga carinjenja, zastupanja pred državnim organima i službama, parkiranja, skladištenja, pretovara, utovara, uzorkovanja, pakovanja i sl. fizičkim licima, dužan je da evidentira preko fiskalne kase, bez obzira da li se naplata vrši gotovinski preko blagajne ili bezgotovinskom uplatom na račun privrednog subjekta pružaoca usluga.

Privredni subjekt koji se bavi posredovanjem u prometu dobara, odnosno vrši uslugu posredovanja u internet trgovini za fizička lica, nezavisno da li naknadu za pružene usluge snosi fizičko lice, odnosno pravno lice ili preduzetnik, dužan je da evidentira promet preko fiskalne kase, bez obzira da li se naplata vrši gotovinski ili bezgotovinskom uplatom na račun privrednog subjekta koji pruža usluge. To znači da je privredni subjekt u slučaju vršenja usluga posredovanja dobara u internet trgovini (iznalaženja, naručivanja i plaćanja robe u tuđe ime i za tuđ račun), dužan da evidentira promet dobara (prijem novca od fizičkog lica u čije ime i za čiji račun nabavlja dobro), i da saglasno članu 5. Zakona izvrši označavanje poreskih stopa u bazi podataka fiskalne kase, tako što će dobrima dodeliti oznaku poreske stope “G” (dobra koja su oslobođena PDV-a, s obzirom da privredni subjekt za ta dobra nije obveznik PDV-a, već je obveznik fizičko lice za koje je izvršena usluga nabavke dobara u internet trgovini), odnosno oznaku poreske stope “A” ako lice nije upisano u Registar obveznika za PDV. Označavanje usluge posredovanja u internet trgovini vrši se tako što se u bazi podataka fiskalne kase dodeljuje oznaka poreske stope “Đ” (usluge na čiji promet se plaća PDV po opštoj stopi propisanoj zakonom kojim se uređuje PDV), odnosno oznaku poreske stope “A” ako lice nije upisano u Registar obveznika za PDV.

Promet koji privredni subjekt ostvari prodajom dobara drugim pravnim licima ili preduzetnicima (promotivno – sindikalna prodaja), u slučaju kada su korisnici, odnosno kupci dobara fizička lica (radnici preduzeća), dužan je da evidentira preko fiskalne kase, bez obzira da li je plaćanje izvršeno gotovinski ili bezgotovinski (virmanskom uplatom) na račun isporučioca dobra. U slučaju kada se plaćanje pomenutih dobara vrši na osnovu sindikalnih zaključnica na kredit, u bazi podataka fiskalne kase kao sredstvo plaćanja označava se “ček”.

Lica koja imaju prostor u kome obavljaju delatnost, u konkretnom slučaju sedište privrednog subjekta, a koja su prema Zakonu u obavezi da evidentiraju promet preko fiskalne kase, pri čemu promet dobara, odnosno usluga obavljaju van sedišta, u obavezi su da periodično priključuju fiskalnu kasu na terminal za daljinsko očitavanje koji se nalazi u sedištu. Period priključivanja definiše Poreska uprava preko komandi koje zadaje terminalu za daljinsko očitavanje, a koji se vizuelno signalizira obvezniku od strane terminala za daljinsko očitavanje.

Promet koji privredni subjekt ostvari prodajom dobara fizičkim licima preko sindikata (prodaja preko sindikata na kredit), dužan je da evidentira preko fiskalne kase, i da u momentu isporuke dobara izda fiskalni isečak, nezavisno da li naknadu za dobra prima kasnije, a u bazi podataka fiskalne kase kao sredstvo plaćanja označava se ček.

Naknadno evidentiranje prometa preko fiskalne kase po izdatim fiskalnim računima nije dozvoljeno, s obzirom da je privredni subjekt dužan da vodi evidenciju o blokovima izdatim u upotrebu na Obrascu EFRU – Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu. Takođe, privredni subjekt je dužan da promet evidentiran preko fiskalnog računa unese u knjigu dnevnih izveštaja, tako što u Obrascu EDI svakog radnog dana upisuje broj izdatih fiskalnih računa.

Privredni subjekt koji ostvaruje promet vršenjem usluge iznajmljivanja vozila u okviru delatnosti 71100 (Iznajmljivanje automobila) fizičkim licima, dužan je da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se pomenuta usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Privredni subjekt može deo gotovog novca evidentiranog u prethodnom dnevnom izveštaju koristiti za vraćanje kusura na početku sledećeg radnog dana, s tim što zatečena količina gotovog novca u kasi ne sme biti veća od zbira evidentiranog prometa u gotovom novcu u prethodnom dnevnom izveštaju i evidentiranog prometa u gotovom novcu u formiranom preseku stanja.

Privredni subjekt je u momentu prometa dobara, odnosno po izvršenoj usluzi dužan da izda fiskalni isečak, odnosno evidentira promet preko fiskalne kase, nezavisno da li je naknadu za promet dobara, odnosno promet usluga primio unapred kao avansnu uplatu.

Load More

Ukoliko imate bilo kakva pitanja koja ne možete naći na ovoj stranici posetite kontakt stranicu i pitajte nas za sve nedoumice.