:

E-Faktura na Teron softveru

E-fakture sada dostupne u osnovnom Teron paketu!

Pored dosadašnjih osnovnih funkcija, biće omogućen rad sa E-Fakturama bez napuštanja aplikacije i odlaska na portal E-Fakture.

Funkcije na teron aplikaciji su sledeće:

 • Kreiranje fakture
 • Slanje i prijem faktura
 • Pregled ulaznih i izlaznih faktura
 • Status fakture
 • Obaveštenje o prispeloj fakturi
 • Odobravanje i odbijanje fakture
 • Slanje fakture na mejl

Dodatne funkcije su:

 • Lager lista
 • Praćenje prometa u realnom vremenu sa bilo koje lokacije
 • Više otvorenih računa
Efaktura_teron_png
Efaktura_teron2

Sistem elektronskih faktura je rešenje Poreske uprave koje se koristi za izradu, slanje i prijem faktura .

SEF  je obavezan za:

 • firme javnog sektora
 • privatne sektore koji su u sistemu PDV-a

Možete biti i dobrovoljni korisnik SEF-a.

 

Zakon o elektronskom fakturisanju podrazumeva

 • Izdavanje e-faktura
 • Slanje elektronske fakture
 • Obrada
 • Prijem elektronske fakture
 • Čuvanje elektronske fakture
 • Evidentiranje u Sistemu elektronskih faktura (SEF).

Rok za prihvatanje ili odbijanje fakture

Što se tiče rokova javni sektor ima rok od 15 dana da prihvati ili odbije elektronsku fakturu. Ukoliko se ne pruži povratna informacija u pomenutom roku faktura će se smatrati prihvaćenom.

Privatan sektor ima rok od 15 dana da prihvati ili odbije elektronsku fakturu. Nakon isteka roka, primalac fakture će ponovo biti obavešten i rok će biti produžen za dodatnih 5 dana. Ukoliko se do  tada ne izjasni, faktura će se smatrati odbijenom.

Bez obzira da li se faktura prihvati ili odbije kupac mora izvršiti plaćanja, u suprotnom se može podneti tužba.

Čuvanje elektronskih faktura

Fakture koje su primljene ili izdate od strane privatnog subjektora čuvaju se deset godina, dok fakture koje su primljene ili izdate od strane javnog sektora čuvaju se trajno.

PDV kategorije

Neke od PDV kategorija su:

S – Standardno obračunavanje PDV-a
Ova oznaka se koristi kada se izdaje faktura sa PDV-om bez obzira da li je u pitanju stopa od 10% ili 20%

AE – Obrnuto obračunavanje PDV-a
AE se koristi kod internog obračuna, tj. kada dobavljač ne plaća PDV več kupac ili kada imate promet robe i usluga u građevinarstvu veći od 500.000 dinara.

E – Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
Korisnik usluge ne plaća PDV na promet roba i usluga i ne postoji mogućnost da se na ulazne fakture PDV odbije. To su uglavnom medicinske, obrazovne, kulturne, naučne, verske usluge…

SS – Posebni postupci oporezivanja
Ukoliko izravalac računa nije u sistemu PDV-a koristi šifru SS.
Ovu kategoriju koriste i firme koje nisu u sistemu PDV-a, turisticke agencije….

Pojašnjenje svih šifri nalazi se na sledečem linku: https://www.efaktura.gov.rs/view_file.php?file_id=218&cache=sr

 

Dodatne informacije:
 • Ukoliko izdajete fakturu preko sistema elektronskih faktura primaocu koji nije registrovan u SEF-u, sistem če izvršiti registrovanje i primalac će putem email-a primiti obaveštenje o primljenoj fakturi.
 • Ukoliko firma koja je u sistemu PDV-a izdaje fakturu firmi koja nije u sistemu PDV-a, firma tj. Izdavalac fakture nije u obavezi da fakturu izda elektronski. Ovo dovodi do toga da firma mora pri izdavanju računa znati da li je klijent u sistemu PDV-a ili ne.
 • U slučaju da izdajete Fakturu bez naknade, niste u obavezi da se izdajete fakturu elektronski.
 • E-faktura se ne izdaje ni kada je reč o maloprodaji, jer je sve integrisano uvođenjem novog Zakona o fiskalizaciji. Tako da je dovoljno izdati fiskalni račun kako fizičkom licu tako i pravnom licu. 
 • U slučaju da maloprodaja vrši prodaju ka korisniku budžetskih sredstava izdaje se fiskalni račun sa identifikacijom kupca sa opcijom 12 i unosom JBJKS i PIB. Budžetski korisnik nakon izdavanja računa dostavlja  prodavcu potvrdu kojom potvrdjuje da nije koristio fiskalni račun za knjiženje. Prodavac stornira fiskalni račun i evidentira eFakturu.

Uputstvo

Zapratite nas na našim FACEBOOK i INSTAGRAM nalozima.